Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN otevřel lázeňskou zónu Jangdok

Pchjongjang, 8. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 7. prosince byla slavnostně ukončena výstavba lázeňské zóny kulturního oddechu Jangdok.

Slavnosti dokončení stavby se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Lázeňské středisko je kombinovaným zařízením pro léčbu horkými prameny a multifunkčním sportovním a kulturním komplexem přispívajícím k podpoře zdraví lidu a jeho volnočasových aktivit. Je to další dar, který Korejská strana práce poskytla lidu.

Sloužící mužstvo lidové armády a další budovatelé dokončili letovisko městského charakteru na vysoké úrovni, aby ztělesnilo lázeňskou kulturu státu.

 

 

Jakmile vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un dorazil na místo slavnosti, ozval se bouřlivý jásot “Hurá!” a nekonečně se vracel ozvěnou od pohoří Jangdoku.

Mezi účastníky slavnosti byl člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu.

Také byli přítomni soudruzi Kim Jong Nam, Jang Hjong Sop, Čche Jong Rim, Kim Ki Nam a Čche Tche Bok, staré kádry, které dlouho pracovaly na důležitých pozicích strany a vlády.

Zúčastnili se soudruzi Pak Kwang Ho, Ri Su Jong, Pak Tche Dok, Pak Tche Song a Kim Jong Čchol, místopředsedové Ústředního výboru KSP, soudruh Kim Tu Il, předseda provinčního výboru KSP Jižního Pchjonganu, pracovníci Ústředního výboru KSP, příslušní funkcionáři, budovatelé, pracovníci správy služeb lázeňského střediska kulturní rekreace Jangdok, funkcionáři, pracující lid a děti provincie včetně okresu Jangdok.

Mezi účastníky byli také náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon, další velící důstojníci Korejské lidové armády a vojenští budovatelé.

 

 

Soudruh Čche Rjong He přednesl projev. Řekl, v souladu s plánem strany byla na území Jangdoku vybudována lázeňská zóna kulturní rekreace se zvláštními rysy, což je významnou událostí, která oznamuje vítězný konec boje tohoto roku a přináší velkou radost lidu celé země.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přišel s iniciativou vybudovat rekreační oblast, kde si návštěvníci mohou užívat koupání v horkých pramenech, lyžování a jízdu na koni, na což nikdo dříve nepomyslel, a energicky vedl celý stavební proces, aby byl postaven na nejvyšší úroveň, uvedl řečník.

Poznamenal, že úspěšné dokončení letoviska je jasným projevem síly jednomyslné jednoty čučchejské Koreje, která překoná jakkoli tvrdé výzvy díky mohutné jednotě vůdce a lidu a velkému vítězství linie soběstačnosti, které světu znovu ohlásilo, že trvalého rozvoje a prosperity lze dosáhnout i v nejhorší nepřízni.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un přestřihl pásku a dokončil tak výstavbu. Prohlédl si lázeňské středisko kulturního oddechu Jangdok. Při pohledu na letovisko řekl, že se konečně naplnily touhy našeho vůdce a našeho generála, kteří věnovali celou svou duši přeměně oblasti Jangdok, známé horkými prameny, na kulturní rekreační středisko a jeho poskytnutí lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce neskrýval svou radost a prohlásil, že byla poskytnuta lidu nová kultura a naplnil se další plán strany, aby se náš lid mohl těšit co nejdříve z vysoké civilizace v socialismu. Vydal konkrétní pokyny k poskytnutí lepších služeb návštěvníkům a podíval se na pracující lidi, dopřávající si lázeňskou koupel v kryté zóně horkých pramenů. Poté navštívil komplex lyžařských služeb. V místě výdeje se seznámil s kvalitou lyžařského vybavení a řekl, že lidé budou velmi šťastní, protože si mohou užívat lyžování společně s léčbou horkými prameny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce lanovkou vyjel na vrchol lyžařského střediska a ve tváři měl jasný a spokojený úsměv, dívaje se na mladé lyžaře na svahu. Poté se podíval na děti jezdící na koních v jezdeckém parku a aréně a nechal se s nimi vyfotografovat na památku.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že naše strana je organizátorem a průvodcem, který vede náš lid k moderní civilizaci. Řekl také, že dokončení výstavby lázeňského střediska kulturní rekreace Jangdok je skvělým výsledkem vedení Korejské strany práce, která s nejsprávnějším vedením překoná všechny objevující se výzvy. Uvedl, že je velmi potěšen, že může dát našemu lidu novou lázeňskou kulturu a civilizaci, a ještě více potěšen, že takovou civilizaci vytvořilo sloužící mužstvo lidové armády, která rychlostí poryvu zuřícího větru oddaně plní rozkazy vůdce. Poznamenal, že tento zázrak může vykonat pouze naše lidová armáda, která se vypořádala s další užitečnou prací pro lid, a vyjádřil plnou spokojenost za provedenou práci jako naprosto bezvadnou a projevil velkou péči, hodnou předávání z generace na generaci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že lidová armáda jako tvůrce štěstí a průkopník vysoké civilizace splnila svou povinnost. Zdůraznil, že strana povolala lidovou armádu do tak velké budovatelské bitvy a na tak plodné bojiště, aby vytvořila štěstí lidu – to je neomezená důvěra strany a armáda by měla i nadále reagovat na výzvy strany hlasitou odpovědí „ano“.

 

 

Soudruh Kim Čong Un se 7. prosince setkal s velícími důstojníky jednotek a podjednotek Korejské lidové armády, které se podílely na budování lázeňského střediska kulturní rekreace Jangdok.

Předal srdečný pozdrav všem vojenským budovatelům, kteří středisko skvěle postavili, a nechal se vyfotografovat s velícími důstojníky jednotek a podjednotek, které se na stavbě podílely.

Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že vojenští budovatelé udělají ještě více práce pro lid a splní své posvátné poslání a povinnost jako obránci země, tvůrci štěstí lidu a průkopníci vysoké civilizace i v budoucnosti.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp