Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zahájil provoz zemědělského družstva a lesní školky Čungpchjong

 
Pchjongjang, 4. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – V oblasti Čungpchjong v okrese Kjongsong v provincii Severní Hamgjong bylo dokončeno rozsáhlé skleníkové zemědělské družstvo a moderní lesní školka.
3. prosince se konalo slavnostní uvedení do provozu.
Slavnostního obřadu se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

 

Zemědělské družstvo skleníkové zeleniny a lesní školka Čungpchjong prokazuje praktičnost a formativní umění architektury, která byla postavena na úroveň jasně svědčící o vysoké úrovni socialistické civilizace. Veškeré výrobní procesy jsou vybaveny naší vlastní technologií a zařízením a mohou se hrdě zařadit do první řady doby, pokud jde o vědeckou náročnost a kulturní úroveň.

Vojenští budovatelé Korejské lidové armády svedli odvážnou údernou bitvu za dokončení 320 bloků skleníků, lesní školky a domů pro stovky rodin v oblasti o rozloze 200 čongbo (hektarů) během necelého roku  a věrně provedli pokyny vůdce.

 

 

Slavnostního obřadu se zúčastnili člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu.

Dále byli přítomni místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Tche Dok, předseda provinčního výboru KSP Severního Hamgjongu soudruh  Ri Hi Jong, předseda provinčního zemědělského hospodářského výboru Severního Hamgjongu soudruh Sin Čchol Ung, pracovníci Ústředního výboru KSP, funkcionáři a zaměstnanci skleníkové farmy a lesní školky a funkcionáři a pracující lid provincie včetně okresu Kjongsong.

Mezi účastníky byl také náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon a velící důstojníci Korejské lidové armády a vojenští budovatelé.

 

 

Za uvítacího pochodu vešel na místo slavnosti soudruh Kim Čong Un.

Soudruh Pak Pong Džu přednesl úvodní projev. Zdůraznil, že korunou úspěchů tohoto historického roku, který zaznamenal úžasné události, bylo vybudování velkého družstva skleníkové zeleniny a moderní lesní školky v severní části země, což inspirovalo náš lid důvěrou ve vlastní schopnosti a dodalo mu neporazitelnou víru.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přestřihl pásku a zahájil tak provoz.  S funkcionáři strany a vlády a velícími důstojníky Korejské lidové armády si prohlédl zemědělské družstvo skleníkové zeleniny. Kvantitativní indexy v rostlinné výrobě jsou důležité, ale důležitější jsou nutriční ukazatele a chutě, řekl, a přikázal farmě, aby aktivně využívala pokročilou vědu a techniku a zajišťovala optimální produkci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyzval k dosažení vysokého bojového cíle a ideálů a vyzdvihl úkoly a způsoby, jak dosáhnout rozhodného obratu ve skleníkovém zemědělstvím vybudováním zemědělských družstev skleníkové zeleniny ve všech provinciích a jejich soutěžením o větší produkci a pravidelným vyhodnocováním situace vědeckého zemědělství.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně řekl, že existují geograficky vzdálená i blízká místa, ale jeho duši jsou blízcí všichni lidé, a že si nepřeje nic víc, než aby zemědělské družstvo skleníkové zeleniny přispívalo k výživě lidu v provincii Severní Hamgjong.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poděkoval jménem Ústřední vojenské komise Korejské strany práce vojenským budovatelům, kteří představili nekonečné moře skleníků, jako je družstvo skleníkové zeleniny Čungpchjung, a ukázali celému světu sílu armády lidu.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp