Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval ženskou rotu vojenské jednotky 5492

Pchjongjang, 25. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval ženskou rotu jednotky 5492 Korejské lidové armády.

Doprovázel ho náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon a kádry Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Tato rota, nacházející se na odlehlém moři na jihozápadní frontě, je spojena s dojemným příběhem o velkém generálovi, který zvláště ocenil a vřele se staral o ženský vojenský personál této roty, který dnem i nocí toužil po velkém vůdci a především se generála ptal na vůdcovo zdraví. Velký generál při každé příležitosti vzpomínal, že nikdy nezapomene na jejich zvonivé věrné hlasy, odrážející čistou duši vojákyň, a řekl, že si jistě udělá čas rotu navštívit.

Rota je také svatě prostoupena zásluhami vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce. Před třemi lety vážený soudruh nejvyšší vůdce přijal zvláštní opatření, aby po dobu jednoho měsíce prováděl samostatné intenzivní školení pro velitelku této roty, které se nepodařilo řádně velet dělostřelecké palbě na dělostřelecké soutěži Korejské lidové armády. Poté zorganizoval intenzivní cvičení roty a zajistil, že nakonec tato rota zaujala 1. místo ve 2. soutěži mistrů dělostřelby.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že navštívil rotu bez předběžného upozornění v běžný den, a ženský vojenský personál ostražitě prováděl službu na obranu fronty. Vyjádřil velkou spokojenost a ocenil je za jejich úsilí.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že se seznámil s velitelkou roty na vojenském cvičení a stále si vzpomíná na velitelku, která vystoupila na 5. setkání velitelů a politruků jednotek Korejské lidové armády s působivým projevem. Úzkostlivě se zeptal na její zdraví a rodinný život.

 

 

V doprovodu velitelky a politické komisařky roty si vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlédl pomník polního vedení velkého generála.

Když se před 44 lety setkal velký generál se ženským vojenským personálem této roty, vždy poté vzpomínal, že nikdy nemůže zapomenout na svůj hluboký dojem z něj, a vysoce oceňoval mužstvo přední linie obrany, které si ve dne v noci přeje klid a zdraví vůdce s čistou věrností. Když navštívil takovou rotu, kde jsou ochraňovány neskonalé zásluhy vedení velkého generála, vážený soudruh nejvyšší vůdce z celého srdce toužil po generálovi a dlouho nespouštěl oči z pomníku jeho polního vedení.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl různá místa roty včetně rudého koutku, ložnice, jídelny a čistírny mořské vody a podrobně se seznámil s vojenskou službou vojákyň.

V rudém koutku se vážený soudruh nejvyšší vůdce seznámil s využitím vzdělávacích prostředků a zařízení kulturní zábavy. Nemohl zadržet radost, když viděl, jak vojákyně tráví vojenský život v útulné a příjemné ložnici, jídelně a umývárně bez jakýchkoli obtíží.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že tato rota je příkladná ve všech aspektech bojových příprav a hospodářského života, včetně provozu kasáren, chovu hospodářských zvířat, mořského rybolovu a vedlejší činnosti, ale také v bojové přípravě, a ocenil hrdé úspěchy, které v minulosti dosáhly ženské vojenské síly, věrné vedení strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce sledoval představení amatérské umělecké skupiny roty a sportovní hry a povzbudil bojového ducha vojákyň.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl velitelce a politické komisařce roty, aby nikdy nezapomněly na ty dny, kdy před dvěma lety jejich rota tvrdě pracovala na získání pocty mistrných střelců, ale aby pokračovaly ve výcviku tak, aby i nadále oslavovaly čest mistrných střelců, jak stanovila strana. Požádal všechny vojákyně roty, aby zintenzívnily své revoluční a dobrovolné školení v rámci jednotky v srdečné odezvě na politiku strany k dosažení rozhodného obratu ve výcviku, a aby pokračovaly v posilování roty v jednotku mistrných střelců.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že obrana vlasti je nejvyšším vlastenectvím, a požádal vojákyně, aby byly revolucionářkami a a dcerami strany, důkladně vyzbrojenými revolučním duchem strany, a oddaně sloužily moci a rozkvětu vlasti, spokojenosti a štěstí lidu. Daroval jim na památku dalekohled a samopal a nechal se s nimi vyfotografovat.

 
























 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korejská ústřední televize, https://youtu.be/9VtkYCNfDDo