Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval turistickou oblast Kumgangsan

 

Pchjongjang, 23. října čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval turistickou oblast hory Kumgang (Kumgangsan).

Doprovázeli ho funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čang Kum Čchol, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Čo Jong Won, soudruh Ri Čong Nam, soudruh Ju Čin, soudruh Hong Jong Song, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Čang Song Ho, první náměstkyně ministra zahraničních věcí soudružka Čche Son Hui a vedoucí úřadu Komise pro státní záležitosti soudruh Ma Won Čchun.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl přístav Kosong, hotel Hegumgang, Dům kultury, hotel Kumgangsan, restauraci Kumgangsan Okrju, rekreační obec Kumgang, ves Kurjong, ves Ončchon, rodinný hotel, pavilon Ondžong č. 2, golfové hřiště přístavu Kosong, pasovou kontrolu přístavu Kosong a další místa, která vybudovala jihokorejská strana. Navštívil také lagunu Samil a oblast Mořského Kumgangu a bazén Kurjong.

Podrobně se seznámil s budovami zařízení služeb v turistické oblasti a uvedl, že budovy jsou pouhou nesourodou směsí a nemají ani trochu národního charakteru, a a že byly postaveny jako provizorní stany v pohromou postižené oblasti nebo vazební věznice. Dodal, že jsou nejen velmi pozadu z hlediska architektury, ale také vypadají omšele, protože o ně není řádně pečováno.

Poznamenal, že je velmi špatné, že prohlídka světové atrakce, hory Kumgang, začíná několika bloky těchto budov připomínajících dočasné budovy na staveništi. Dodal, že dříve zájemci o stavbu budov stavěli turistické služby velmi neobratně a poškodili krásnou krajinu a kvůli chybné politice předchůdců, kteří chtěli získat výhody bez jakéhokoli úsilí pouhým nabídnutím území jako turistické zóny, zůstala hora Kumgang po více než 10 let poškozená stranou pozornosti, a země si zaslouží lepší péči. Tvrdě kritizoval, že předchůdci v době oslabení státu vedli zcela nesprávnou politiku spoléhání se na ostatní.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že stavby v naší zemi se musí stát hodnotnými stavbami našeho stylu s jasným národním charakterem a měly by být vytvořeny v souladu s naším citem a estetickým vkusem. Vyzval k odstranění všech nechutně vypadajících staveb jižní strany po konzultaci s příslušnou jednotkou na jižní straně a k vybudování nových moderních zařízení služeb naším vlastním způsobem, příhodných ke krásné přírodní scenérii hory Kumgang.

Nyní je hora Kumgang považována za společné vlastnictví severu a jihu, za symbol a ztělesnění mezikorejských vztahů, a pokud nedojde k jejich rozvoji, nebude na hoře Kumgang žádný turistický ruch, což je ale chybná myšlenka a špatné chápání, poznamenal.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že hora Kumgang je naše země zmáčená krví, a dokonce i v jediné skále v jediném stromě na hoře Kumgang leží naše svrchovanost a důstojnost. Vážně poznamenal, že příslušné oddělení Ústředního výboru strany, které bylo pověřeno politickým vedením turistických služeb na hoře Kumgang, bezmyšlenkovitě předalo území turistické zóny hory Kumgang a obrátilo se zády ke správě kulturní turistické zóny, což způsobilo poškození krásné krajiny.

Pokračoval, že v naší zemi existuje mnoho vynikajících památek, ale hora Kumgang se může pochlubit nesčetnými formami přírodních scenérií a je komplexem malebných míst. Stanovil podrobné úkoly pro úžasný rozvoj moderního kulturního turistického střediska v oblasti hory Kumgang, aby si lid mohl odpočinout a plně si užívat přírodní scenérie země.

Nařídil vybudovat pobřežní turistickou oblast přístavu Kosong, horolezeckou turistickou oblast Pirobong, parkovou oblast přístavu Hegumgang a sportovní a kulturní oblast a po zmapování a přezkoumání generálního plánu rozvoje hory Kumgang každoročně usilovat o výstavbu ve 3-4 etapách. Řekl také, že turistická oblast hory Kumgang, přírodní místo světové úrovně, by měla být dobře spravována jako součást kulturní turistické oblasti, která zahrnuje horu Kumgang, pobřežní turistickou oblast Wonsan Kalma a lyžařské středisko Masikrjong.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že vždy přivítáme, pokud krajané z jihu přijedou na horu Kumgang, až bude upravena jako turistická destinace světové úrovně, ale není žádoucí nechat jižní stranu podnikat v cestovním ruchu na naší slavné hoře Kumgang, a je důležité, aby náš lid měl na to společný pohled.

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp