Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě staveniště okresu Samdžijon

 

Pchjongjang, 16. října čučche 108 (2019) (KCNA) –  Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě staveniště okresu Samdžijon, kde se úspěšně završuje druhá etapa projektu. 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce obdivoval panorama k nepoznání změněného okresního centra a vyslechl podrobnou zprávu o stavu výstavby druhé etapy. Řekl, že všechny budovy v okresním centru, připomínající celé město, byly postaveny tak, aby plně odrážely moderní krásu v dobré harmonii s hustými lesy hory Pektu (Pektusan).

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že prostřednictvím velkolepého tvůrčího boje – výstavby okresu Samdžijon – byly získány cenné zkušenosti a ponaučení pro regionální výstavbu a položen vzácný základ a revoluční odrazový můstek pro úspěšnou realizaci myšlenek strany na regionální výstavbu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že bychom měli pokračovat v pořádání velkých stavebních kampaní příkladných a obrovských staveb zásadního významu, a tím rozvíjet výstavbu periferií v celé naší zemi v souladu s čučche myšlenkami architektury a estetiky, které dokonale zdůrazňují zvláštnosti oblastí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dojatě řekl, že díky bezmezné péči a potu oddaného lidu celé země o velkou svatou zemi začíná nový příběh proměny okresu Samdžijon. Po dlouhou dobu, prohlídkou různých ulic a úseků centra okresu, se podrobně seznamoval se situací výstavby a přípravou provozu veřejných služeb.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vedl výstavbu Lidové nemocnice okresu Samdžijon a Zubní nemocnice. Seznámil se s přípravami lékařského týmu Lidové nemocnice okresu Samdžijon.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl práci Samdžijonského závodu na borůvkové nápoje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce s velkým potěšením konstatoval, že výstavba druhé etapy okresu Samdžijon jako celku je dobře dokončena a okres prošel dramatickou změnou v pravém slova smyslu. Velice litoval, že nemůže přeměnu severního cípu země ukázat velkému generálovi a dodal, že se cítí lehčeji, že alespoň trochu splnil povinnost jeho vojáka a syna, i když opožděně.

Situace v zemi je stále obtížná kvůli neustálým sankcím a nátlaku nepřátelských sil a před námi je mnoho útrap a zkoušek, ale náš lid se ve zkouškách zocelil a našel svůj vlastní způsob rozvoje a naučil se, jak vždy zvítězit tváří v tvář zkouškám, zdůraznil. Srdečně děkoval a blahopřál budovatelům k tomu, že postavili úžasný model a ideální příklad horského města, jež nemá ve světě sobě rovné, aby bránili důstojnost strany a existenci státu navzdory všem druhům utrpení a těžkostí v nejrozhodnějším období v dějinách.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že trápení, způsobené republice nepřátelskými silami vedenými USA, se změnilo v hněv našeho lidu. Řekl, že kdykoli se nás nepřátelé pokoušejí uškrtit železným řetězem nátlaku, musíme pod praporem velkého ducha sebevědomí využít své síly, abychom vydláždili cestu vpřed a aby nepřátelé pocítili bolest ve svém žaludku a hlavě.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že bychom se neměli spoléhat na něčí pomoc nebo podlehnout jakémukoli pokušení, ale měli bychom zvolit rozkvět jen na základě svého vlastního úsilí jako neměnnou cestu rozvoje a stále vysoko třímat prapor soběstačnosti, jako činíme nyní. S plným přesvědčením řekl, že bez ohledu na to, jaké trvalé úsilí může nepřítel vyvíjet, můžeme dobře žít svým vlastním úsilím a připravit cestu k rozvoji a prosperitě svým vlastním způsobem. To je výsledek roku 2019, který přinesl větší skok vpřed, zázraky a úspěchy navzdory zkouškám a potížím.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovil úkoly pro dokonalé dokončení druhé etapy přestavby okresu Samdžijon a úkoly pro třetí etapu, jejímž cílem je obnova okolních oblastí a zemědělských družstev. Vřele naléhavě žádal, aby každý, kdo má víru ve vítězství a optimismus, odvážně kráčel vpřed k dokončení výstavby okresu Samdžijon před 75. výročím založení strany, a tím učinil z rodného okresu velkého generála nejlepší zaslíbenou socialistickou zemi na světě.

Doprovázeli ho vedoucí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Ri Čong Nam, soudruh Ju Čin, soudruh Pak Song Čchol, soudruh Hong Jong Song a soudružka Hjon Song Wol a vedoucí úřadu Komise pro státní záležitosti soudruh Ma Won Čchun.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp