Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě práci farmy č. 1116 jednotky 810 Korejské lidové armády

Pchjongjang, 9. října čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci farmy č. 1116 jednotky 810 Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl rudý koutek historické a revoluční slávy a úrodu nových plodin s vysokou výnosností, vypěstovaných na farmě.

S potěšením prohlásil, že funkcionáři, členové strany a pracující této farmy neustále bojují, aby splnili očekávání strany, takže pokaždé, když na tuto farmu přijde, čekají na něho se zajímavými vědeckými a technickými úspěchy.

Poznamenal, že jak vždy zdůrazňuje při návštěvě jakékoli jednotky a jakékoli oblasti, jediná věc, na kterou se můžeme spolehnout, je síla vědy a techniky. Dodal, že důslednou politikou, kterou musí naše strana dodržovat, je vychovávat vědce a techniky, kteří jsou přímo zodpovědní za průlom v pokročilé vědě a technice, v revolucionáře pevné ve vlasteneckém přesvědčení, zacházet s nimi přednostně a vysoce si jich vážit, poskytovat jim pomoc v práci a životě, povzbuzovat je k projevení maximálního revoluční nadšení a tvůrčí činnosti.

Vyzval všechny jednotky ve všech oblastech, aby stanovily hledisko a pracovní přístup upřednostnění vědy a techniky ke splnění svých úkolů vlastním úsilím a pevně se držely vědy a techniky.

Poukázal na to, že celonárodní úsilí by mělo být zaměřeno na seznámení se s globálními trendy v rozvoji zemědělství a na inovace ve všech zemědělských oblastech.

Celá země by měla věnovat velkou pozornost posílení pracovních sil a materiální podpory v oblasti zemědělského vědeckého výzkumu a poskytování nejlepších podmínek, řekl.

Uvedl, že je nezbytné pečlivě provádět vědecko-technické vedení a terénní kontrolu pro šíření nově pěstovaných odrůd plodin s vysokou výnosností po celé zemi prostřednictvím správných regionálních testů, zlepšit propagaci nových odrůd a široce je pěstovat.

Zdůraznil, že je třeba, aby odvětví zemědělského vědeckého výzkumu studovalo zemědělské metody pro zvýšenou produkci ve středních a horských oblastech a oblastech s nízkým výnosem, a poskytovalo tak vědecko-technickou záruku pro dosažení cíle produkce obilí stanoveného stranou.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl nový skleník, experimentální pozemek pro pěstování plodin a další místa, aby se podrobně seznámil se situací pěstování a chovu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil uspokojení při pohledu na desítky zeleninových plodin nejlepších odrůd, včetně cibule a papriky, které rostou v moderním skleníku, kde je položena pevná materiálně-technická základna, která umožňuje selektivní práci s osivem bez ohledu na roční období.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že by mělo být dosaženo rozhodujícího obratu při řešení potravinového problému pro lid tím, že se v budoucnu bude pěstovat a chovat více druhů s vysokým výnosem na světové úrovni.

Doprovázeli ho místopředsedové Korejské strany práce soudruzi Pak Pong Džu, Pak Tche Dok a Pak Tche Song, soudružka Kim Jo Džong, soudruzi Čo Jong Won, Kim Jong Su, Ri Čong Nam, soudružka Hjon Song Wol a další kádry Ústředního výboru Korejské strany práce a zástupce náčelníka Generálního politbyra Korejské lidové armády generálplukovník pozemních vojsk soudruh Son Čhol Džu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp