Skip to content

Oslavy 22. výročí zvolení soudruha KIM ČONG ILA generálním tajemníkem KSP

 

Pchjongjang, 8. října čučche 108 (2019) (KCNA) – Pracující lid, mládež, studenti a sloužící mužstvo položili květinové koše před sochy velkého vůdce a velkého generála u příležitosti 22. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce.

Před bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila na vrchu Mansude byl položen květinový koš zaslaný váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem.

Pracující lid, studenti, žáci a vojáci lidové armády po celé zemi navštívili sochy a slunečně usměvavé portréty velkého vůdce a velkého generála a vzdali jim hlubokou poctu.

  

Vedoucí představitelé strany a vlády, pracovníci ministerstev a ústředních institucí navštívili 8. října u příležitosti 22. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce Muzeum korejské revoluce.

Vzdali hold barevným sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila v ústředním vzpomínkovém sále. Vyslechli výklad o tom, jak velký generál posílil a rozvinul Korejskou stranu práce v mocnou vedoucí sílu revoluce a po překonání vážných obtíží s ocelovou vůlí a nadlidskou silou vedl budování socialismu k vítězství. Poté si prohlédli několik místností v expozici o období náročného a nuceného pochodu.

Prohlédli si  fotografie a historické údaje, které ukazují, že velký generál byl jednomyslnou vůlí a touhou všech členů strany a všeho lidu země zvolen za generálního tajemníka KSP, povzbudil korejský lid na břehu krvavých slz a pevně bránil čučchejský socialismus svým jedinečným songunským revolučním vedením.

 

 

Po celé zemi se konaly taneční slavnosti mládeže a studentů na oslavu 22. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce.

Účastníci rozvinuli moře krásných tanců a vzdali hold soudruhu Kim Čong Ilovi, který posílil a rozvinul Korejskou stranu práce ve slavnou stranu soudruha Kim Ir Sena a vedl revoluční věc čučche po jediné cestě vítězství.

 
 

U příležitosti 22. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce a 74. výročí založení Korejské strany práce uspořádaly 8. října funkcionářky a členky Svazu žen v Sále žen představení „Buďme květy oddanosti na cestě ke straně“.

Účinkující představily přání žen z celé země přinést největší slávu a krásné písně Korejské straně práce, majíce ve vysoké úctě věčného generálního tajemníka soudruha Kim Čong Ila. Ocenily zásluhy velkého generála, který posílil a rozvinul Korejskou stranu práce ve skutečnou matku-stranu, štáb revoluce. Také oslavily skutečnost, že se naše mateřská země mění každým dnem pod vedením strany, a vznešený duševní svět korejských žen.

Přítomen byl vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, příslušní funkcionáři, pracovnice Svazu žen a jeho členky v Pchjongjangu.

  

Hudební a taneční představení umělecké skupiny Mansude na počest 22. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce se konal 8. října ve Velkém divadle východního Pchjongjangu.

Mezi diváky byl člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Pong Džu, kádry strany a vlády soudruzi Ri Man Gon, Kim Pchjong He, Čche Hwi a Tche Hjong Čchol, pracovníci Ústředního výboru KSP, ministerstev, ústředních institucí a orgánů ozbrojených sil, zástupci továren a podniků a zasloužilé osobnosti z Pchjongjangu.

Na jevišti byla uvedena taková čísla jako orchestrální hudba pro klavír a sbor „Óda na soudruha Kim Čong Ila„, sbor „Kouzlo a úcta“ a ženské sólo „Milujeme prapor strany“ a další. Umělci působivě ukázali cestu korejské revoluce, pokrytou slávou, která zrychlila postup korejského socialismu po zvolení velkého generála do čela strany pod vždy vítězným rudým praporem čučche.

Zastoupen byl osmičlenný ženský sbor „Náš milý maršál“, mužské sólo „Strana je má matka“, ženské kvarteto a pěvecký sbor „Urychleme generální ofenzívu pod vysoko vztyčeným praporem soběstačnosti“, tanec „Vinalonové dívky“ a další.

Představení vyvrcholilo ženským sólem a sborem „Jednomyslná jednota lidu“, odrážejícím všelidovou myšlenku kráčet navždy stejnou cestou s velikou stranou, spojeni s ní pokrevními pouty osudu.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp