Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl mimořádné rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise KSP

Pchjongjang, 6. září čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední vojenská komise Korejské strany práce na ráno 6. září svolala mimořádné rozšířené zasedání, aby se předešlo škodám způsobeným tajfunem č. 13, který by měl mít vážný dopad na celou Koreu, a projednal státní mimořádná opatření pro předejití katastrofě.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl zasedání.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že po celé zemi hrozí nebezpečná situace spojená s výskytem obrovských škod. Kádry, počínaje stranou a vládou a konče funkcionáři Pchjongjangu a místních oblastí, však nechápou její vážnost a zůstávají lhostejné a bezmocné.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že jsou nezbytná naléhavá opatření, aby byly minimalizovány katastrofické důsledky přírodní katastrofy, a tím důsledně ochráněny životy a majetek lidu, přírodní zdroje země a výdobytky revoluce. Stanovil úkoly a způsoby jejich provedení pro každé odvětví, jednotku a oblast celého státu, celé strany a celé armády pro organizaci a vedení kampaně za prevenci škod způsobených tajfunem a srážkami.

Soudruh Kim Čong Un zdůraznil, že je nutné pozvednout celou stranu, armádu a všechen lid do boje za předejití škodám, způsobeným tajfunem č. 13.

 

 

Zasedání se zabývalo také organizačními záležitostmi.

Ústřední vojenská komise Korejské strany práce nově jmenovala armádního generála pozemních vojsk Pak Čong Čchona náčelníkem generálního štábu Korejské lidové armády a uvolnila nebo převelela velící důstojníky Hlavního operačního výboru generálního štábu Korejské lidové armády a rozhodla o jmenování nových velících důstojníků.

Soudruh Kim Čong Un na závěr mimořádného rozšířeného zasedání Ústřední vojenské komise KSP uvedl, že lidová armáda by měla považovat za svou přirozenou povinnost a poslání chránit bezpečnost a majetek lidu před přírodními katastrofami a věrně splnit svou posvátnou povinnost. Vyjádřil přesvědčení, že sehraje významnou roli jako silná a nenahraditelná opora země.

Zasedání se zúčastnili členové Ústřední vojenské komise strany, místopředsedové Ústředního výboru strany, pracovníci příslušných útvarů Ústředního výboru strany, předsedové provinčních stranických výborů, velitelé vojenských a sborových jednotek, funkcionáři orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních institucí.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp