Skip to content

Konalo se 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang, 29. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. srpna se v Paláci shromáždění Mansude uskutečnilo 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání se zúčastnili poslanci NLS.

Zasedání rozhodlo o následujících bodech pořadu jednání:

  1. K některým změnám a doplňkům Socialistické ústavy KLDR.
  2. Organizační záležitosti.

 

Poslanec Čche Rjong He, předseda prezídia NLS, podal zprávu o prvním bodu programu jednání. Řekl, že zasedání projedná a přijme návrhy změn a doplňků Socialistické ústavy KLDR, aby poskytla pevnou právní záruku pro urychlení budování mocného socialistického národa pod monolitním vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Připomněl, že socialistická ústava již dlouhou dobu od svého přijetí úspěšně plní své revoluční poslání a roli jako zákonná zbraň pro přísné zajištění monolitního vedení vůdce nad revolucí a výstavbou a splnění revoluční věci čučche pod moudrým vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, navzdory těžké bouři dějin.

 

 

Poslanec Čche Rjong He poznamenal, že některé otázky týkající se pravomoci státních institucí v kapitole 6 socialistické ústavy KLDR „Státní aparát“ byly pozměněny a doplněny.

S odvoláním na právní postavení a pravomoc předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR uvedl článek přidaný do ústavy, který stanoví, že předseda Komise pro státní záležitosti je volen na zasedání Nejvyššího lidového shromáždění v souladu s jednomyslnou vůlí všeho korejského lidu a není volen poslancem NLS. Ústavně stanovuje status předsedy Komise pro státní záležitosti jako nejvyššího vůdce strany, státu a ozbrojených sil KLDR, který byl zvolen v souladu s jednomyslnou vůlí a touhou všeho korejského lidu.

Uvedl, že byl doplněn nový článek týkající se poslání a pravomoci předsedy Komise pro státní záležitosti, který stanoví, že předseda Komise pro státní záležitosti je oprávněn vyhlašovat nařízení NLS a hlavní nařízení a rozhodnutí Komise pro státní záležitosti a jmenovat nebo odvolávat diplomatické vyslance v zahraničí.

V důsledku toho se dále posílilo právní postavení předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR, zastupujícího náš stát, a je možné bezpečně zajistit monolitní vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce ve všech státních záležitostech, zdůraznil.

Pokračoval, že došlo k úpravě a doplnění poslání a pravomocí Komise pro státní záležitosti, včetně ustanovení, že kontroluje a provádí příkazy předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR a přijímá opatření. Tak je dále upevněna právní autorita Komise pro státní záležitosti jako vedoucího orgánu, který vykonává monolitní vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce, a dále zdokonalen náš vlastní systém státní správy.

Rovněž se zabýval hlavním obsahem pozměněné a doplňující verze Socialistické ústavy, včetně úprav, doplnění a dodatků, které stanovují úkol a pravomoci prezídia NLS a pravomoci NLS.

Předložil návrhy změn a doplňků Socialistické ústavy k posouzení Nejvyššímu lidovému shromáždění s přesvědčením, že bude pevně zajišťovat monolitní vedení soudruha Kim Čong Una ve všech státních záležitostech a spolehlivě zaručí celonárodní generální pochod pro posílení moci našeho lidu a budování silné socialistické země.

Vyhláška NLS KLDR „O některých změnách a dodatcích k Socialistické ústavě KLDR“ byla na zasedání přijata s jednomyslným souhlasem.

 

 

Byl projednán druhý bod pořadu jednání.

Po schválení Ústředním výborem Korejské strany práce byl odvolán poslanec Kim Jong De z funkce místopředsedy prezídia NLS a poslanec Pak Jong Il, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany, byl zvolen místopředsedou prezídia NLS.

Poslanec Čang Se Čchol, předseda lidového výboru provincie Severní Pchjongan, byl zvolen členem legislativního výboru NLS.

Na návrh předsedy vlády KLDR byl soudruh Son Jong Hun nově jmenován generálním tajemníkem vlády.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp