Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN opět vedl zkušební palbu z nové zbraně

Pchjongjang, 17. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un 16. srpna dopoledne opět vedl zkušební palbu nové zbraně.

Pod dohledem váženého soudruha nejvyššího vůdce znovu vzlétly čučchejské rakety s celou svou energií.

 

Vědci národní obrany i v této zkušební palbě ukázali perfektní výsledek a pomohli posílit důvěru v tento zbraňový systém.

Soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil velkou spokojenost s tím, že naši spolehliví vědci z oblasti obranného výzkumu nedávno vyvinuli v co nejkratší době důležité vojenské úderné zbraně, které strana zamýšlela, a dosáhli okouzlujících a ohromujících úspěchů. Při pohledu na to je zcela možné předvídat úroveň vývoje obranné vědy a technologie v zemi, a to živě potvrzuje, že materiálně-technická základna obranného průmyslu se zlepšuje na vysoké úrovni, uvedl.

Naše strana přísně dodržovala zásady soběstačnosti a čučche v budování národní obrany a nedávno stanovila strategickou politiku směřující k rozvoji budování čučchejské národní obrany založené na naší vlastní vědě, technologii a síle, vyhovující potřebám vývoje situace, uvedl a zdůraznil, že je třeba neustále věnovat celostátní úsilí a péči posvátnému budování národní obrany a poskytovat jí bezvýhradnou podporu tak, aby spolehlivě zaručila suverenitu a bezpečnost země a šťastnou budoucnost lidu.

 

 

Mít neporazitelnou vojenskou moc, kterou se nikdo neodváží provokovat, a dále ji posilovat, je cílem obranného budování naší strany, a postupné cíle pro její realizaci již byly stanoveny politickým úkolem. V obranném vědeckém výzkumu a vojenském průmyslu by mělo být pozvednuto heslo „Výše a rychleji” a mělo by se vyvinout veškeré úsilí k věrné a dokonalé podpoře linie strany v obranném budování.

Přinutit jakékoli síly, aby si nehrály s ohněm proti naší republice, a mít mohutnou sílu, která umožní každého tvrdě potrestat našimi absolutními čučchejskými zbraněmi, pokud dojde ke střetu fyzických sil, je základním plánem obranného budování a pevnou vůlí naší strany, což by měl každý s jistotou mít na paměti, řekl.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyzval pracující v obranném výzkumu a vojenském průmyslu, aby ve svém srdci chránili nezměněnou věrnost straně a revoluci a směle usilovali o posvátnou činnost ke komplexnímu posílení obranyschopnosti země.

Vedení zkušební palby se účastnily vedoucí kádry Ústředního výboru strany a oblasti obranné vědy.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp