Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 74. výročí osvobození Koreje

Vážený súdruh

Kim Čong Un

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

Pchjongjang

 

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan a Česká skupina pre štúdium a realizáciu myšlienky čučche Vám zasiela pozdravný dopis k výročiu oslobodenia Kórey spod fašistickej okupácie.

Kapitalizmus zmietaný krízami zasiahol aj Japonsko a japonskí kapitalisti sa pokúsili vyriešiť svoje problémy drancovaním kórejského bohatstva a desaťročia okupovali Kóreu. Avšak túžby ľudu, trpiaceho pod okupáciou, vyjadrené v súdruhovi Kim Ir Senovi, boli silnejšie než rinčanie zbraní japonských okupantov. Súdruh Kim Ir Sen chápal čo sa malo robiť aby sa želania ľudu splnili a zásadným spôsobom sa pričinil o oslobodenie Kórey.

Dejiny ukázali, že pracujúci ľud pod vedením súdruha Kim Ir Sena prevzal kormidlo nového štátu s chvályhodnou zodpovednosťou.

Oceňujeme, že kórejský ľud a jeho najvyšší predstavitelia, v ktorých sú stelesnené najvzácnejšie vlastnosti kórejského národa, si vybojované dedičstvo dodnes vážia a rozvíjajú ho. Vďaka ich úsiliu neexistuje na svete sila, ktorá by sa odvážila severnú časť republiky znovu ovládnuť.

K výročiu tejto významnej udalosti Vám i celému kórejskému ľudu úprimne želáme ďalšie úspechy pri rozvíjaní nezávislosti vašej vlasti.

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan

Česká skupina pre štúdium a realizáciu myšlienky čučche

V Prahe dňa 15. 8. čučche 108 (2019)