Skip to content

Studijní cesta mládeže a studentů po místech revoluční a bojové slávy v oblasti Pektusanu

Hjesan, 13. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – Mládež a studenti z celé země absolvovali od 1. do 13. srpna studijní cestu po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan).

Po odchodu z Hjesanu dorazili účastníci pochodu do Počchonbo, prohlédli si velitelské stanoviště bitvy o Počchonbo, policejní stanici, správní kancelář a další místa. Navštívili Velký samdžijonský památník, vedlejší tématická sousoší a revoluční místa na břehu jezera Samdži.

 

Na místě revoluční a bojové slávy Sinsadong a před Památníkem vítězné bitvy v oblasti Musan si osvojili vojenskou moudrost, velkou odvahu a velkolepou partyzánskou taktiku velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 9. srpna vystoupili na svatou horu revoluce – Pektusan.

Navštívili rodiště velkého vůdce soudruha Kim Čong IIa v Pektusanském tajném táboře a prohlédli si historické památky, připomínající jeho revoluční život.

 

 

Na revolučním místě Rimjongsu a při přenocování v tábořištích Čchongbong a Končchang pochopili zásluhy velkého generála, který vykonal první studijní cestu po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu za účelem dalšího oslavení revolučních tradic Pektu jako věčného základního kamene Korejské strany práce a revoluce.

Během studijní cesty se mládež a studenti setkali, aby vedli diskusi o vzpomínkách na protijaponské partyzány, a soutěžili ve sborovém zpěvu revolučních písní za pochodu v šiku, spolupracovali s budovateli v centru okresu Samdžijon a poskytli jim pomocné materiály.

Prohlédli si také Pektusanskou vodní elektrárnu hrdinné mládeže.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp