Skip to content

Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí KLDR odsoudil uzavřené zasedání Rady bezpečnosti OSN

Pchjongjang, 2. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky dne 2. srpna vydal následující tiskové prohlášení:

Dne 1. srpna uspořádala Rada bezpečnosti OSN na podnět Velké Británie, Francie a Německa uzavřené zasedání a označila na něm naše opatření k modernizaci zbraní za „porušení rezolucí“.

Nikdy jsme neuznali „rezoluce“ Rady bezpečnosti OSN proti KLDR, které OSN nezákonně vymyslela podle svých představ, a ani v budoucnu je nebudeme uznávat.

Je urážkou, přehlížením a vážnou provokací proti KLDR vymyslet taková „usnesení“, která příslušná strana neuznává, a mluvit takovýmto způsobem o otázkách souvisejících se suverenitou suverénního státu.

Je zcela zřejmé, že jakýkoli projektil nakreslí balistickou křivku, nikoliv přímku, kvůli zemské gravitaci.

Rada bezpečnosti OSN se pokouší zpochybnit samotnou palbu založenou na balistické technologii, nikoli otázku dosahu střely, což znamená, že bychom se měli zcela vzdát práva na sebeobranu.

Navíc jsme s žádnou zemí neuzavřeli dohodu o omezení dosahu raket a jiných střel a v tomto ohledu nejsme mezinárodním právem omezeni.

Naše rozhodnutí o pozastavení jaderných zkoušek a testovacích střeleb mezikontinentálních balistických raket je dobrou vůlí a ohledem na partnera dialogu a v žádném případě není součástí jednání zaměřeného na uznání a dodržování absurdních „rezolucí“ Rady bezpečnosti OSN proti KLDR.

Vzhledem ke všeobecným očekáváním mezinárodního společenství ohledně míru a stability na Korejském poloostrově projevujeme maximální trpělivost po déle než 20 měsíců a zastavili jsme jaderné zkoušky a zkušební střelby mezikontinentálních balistických raket.

Rada bezpečnosti OSN však dráždí naše nervy tím, že bezdůvodně pomlouvá naše opatření pro vývoj konvenčních zbraní a trapně se obrací zády k vojenským cvičením a nárůstu špičkových útočných zbraní v jižní Koreji.

Z tohoto důvodu je naše trpělivost s OSN vyčerpána a mění se v hněv.

Ještě směšnější je, že Velká Británie, Francie a Německo byly tak drzé, že se ujaly vedení při svolání setkání proti nám a zveřejnily jakési „společné prohlášení“.

Nikdy nedovolíme nikomu ani o vlas narušit svrchovanost a vyřídíme si účty se všemi, kdo se pokoušejí šlapat po suverenitě a právu na sebeobranu státu.

Země, které se ujaly vedení při svolání uzavřeného zasedání Rady bezpečnosti OSN, by se měly náležitě zamyslet nad svým bezohledným chováním, když strkají nos do vnitřních záležitostí ostatních.

Hloupá slova a činy Velké Británie, Francie a Německa nezmírní napětí na Korejském poloostrově, ale naopak je budou zhoršovat jako katalyzátor. Musí to pochopit, než bude příliš pozdě.

Již by neměly opakovat takový výsměch jako iniciativní svolání setkání.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp