Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl vypuštění nového typu taktické řízené zbraně jako demonstraci síly

Pchjongjang, 26. července čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un 25. července organizoval a vedl vypuštění nového typu taktické řízené zbraně jako demonstraci síly.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce doprovázely kádry Ústředního výboru strany, mezi nimi soudruzi Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol, Hong Jong Čchil, Ju Čin, Kim Čong Sik a Ri Jong Sik. Přivítaly ho vedoucí kádry odvětví obranného průmyslu včetně soudruhů Čang Čchang Ha a Čon Il Ho.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uspořádal a osobně vedl vypuštění nového typu taktické řízené zbraně jako demonstraci síly, aby přísně varoval válečné štváče z vojenských kruhů jižní Koreje, kteří se uchýlili k zavedení nejmodernějších útočných zbraní na území jižní Koreje a pořádají vojenské manévry i přes opakovaná varování naší republiky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s vedoucími kádry z oblasti obranné vědy zaujal palebnou pozici, sledoval přípravné odpalovací procesy a důkladně se seznámil s metodou provozování nového typu taktického řízeného zbraňového systému před operačním nasazením. Pak vystoupil na pozorovací stanoviště a vedl odpálení k demonstraci síly.

Provedení demonstrace síly opět uspokojivě potvrdilo ukazatele bojových charakteristik nového typu taktického řízeného zbraňového systému. Také jistě v plné míře naplnilo některé cílové síly úzkostí a trýzní, jak jsme zamýšleli.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pečlivě sledoval celý proces odpálení a poznamenal, že dnes jsme lépe porozuměli nadřazenosti a bezchybnosti taktického zbraňového systému nového typu a že je potěšen přímým potvrzením a přesvědčením se o schopnosti rychlé palebné síly taktického řízeného zbraňového systému a specifických rysech letu a skoku na letové dráze v nízké výšce, kterou by bylo obtížné přerušit, a o jeho bojové síle. A poznamenal, že skutečnost, že jsme vyvinuli a vlastníme takový nejmodernější zbraňový systém, má obrovský význam pro rozvoj našich ozbrojených sil a zajištění bezpečnosti státu vojenskou silou.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vysvětlil doprovázejícím kádrům a vedoucím kádrům z oblasti obrany nepříjemnou situaci v jižní části Korejského poloostrova. Řekl, že moderní zbraně, které válkychtivé elementy jihokorejských vojenských kruhů zoufale zavádějí s rizikem svého života, jsou bezpochyby útočnými zbraněmi a že neexistují důvody, které by jejich účel ospravedlňovaly a zakrývaly. Rovněž poznamenal, že neustálý vývoj silných fyzických prostředků a jejich testy praktického nasazení zaměřené na neutralizaci a zničení v raném stadiu těchto zbraní, které jsou vážnou hrozbou pro bezpečnost našeho státu, jsou nejvyšší nutností při zajišťování bezpečnosti našeho státu.

Vládci jižní Koreje ukazují dvojí tvář, když před lidem světa „mírově podávají ruku“ a dotýkání se takových dokumentů, jako jsou společná prohlášení a dohody, ale v zákulisí se uchylují k dovozu supermoderních útočných zbraní a pořádají společné vojenské manévry, řekl. Zdůraznil, že nám nezbývá než neustále vyvíjet supermoderní výkonné zbraňové systémy, abychom odstranili potenciální a přímé hrozby pro bezpečnost naší země, které existují na jihu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ukázal vedoucím kádrům obranného průmyslu a oblastem obranné vědy směr výzkumu nepřetržitého vývoje důležitých strategických a taktických zbraňových systémů a způsob, jak pevněji posílit sebeobranné síly země.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že spolu se zprávou o dnešním odpálení vysílá do jižní části radu, aby vládce jižní Koreje pochopil nebezpečí možného vývoje situace a zastavil takové sebevražedné akce, jako je dovoz supermoderních zbraní a vojenské manévry, a okamžitě se vrátil na správnou pozici, kterou zaujal v dubnu a září loňského roku.

Jakkoli se to vládci jižní Koreje nebude líbit, neměl by se dopustit chyby ignorováním dnešního varování Pchjongjangu.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp