Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

Vážený soudruh 

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

přijměte prosím pozdravný dopis Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, který Vám zasíláme u příležitosti Dne vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce hrdinného korejského lidu proti imperialistické agresi.

Připomínáme, že 25. června 1950 začala válečná agrese jihokorejské loutkové kliky, imperialistů Spojených států amerických i řady dalších kapitalistických zemí proti Vaší krásné mírumilovné zemi a jejímu lidu. Díky pevnému revolučnímu velení soudruha Kim Ir Sena, skvělého vůdce a stratéga se železnou vůlí, a Korejské strany práce porazil korejský lid po třech letech těžkých a  krvavých bojů imperialistické agresory a zajistil svobodu a nezávislost své země.

Do pěti let po vítězství bylo uskutečněno socialistické združstevnění a znárodnění obchodu a průmyslu. Díky socialistické přeměně výrobních a sociálních vztahů byl v KLDR ustaven pokročilý socialistický systém bez útlaku a vykořisťování. Pod vedením věčného prezidenta Kim Ir Sena  a následně velkého vůdce Kim Čong Ila se KLDR stala mohutnou socialistickou nezávislou mocností, která se za Vašeho moudrého vedení, vážený soudruhu Kim Čong Une, všestranně rozvíjí a posiluje své postavení v současném neklidném světě. Pozorně sledujeme Vaši vytrvalou snahu o opětovné sloučení vlasti a oceňujeme Vaše úsilí o odstranění hrozeb především ze strany USA. Svědčí o tom dvě dříve nemyslitelná Vaše setkání s prezidentem USA a dokonce jeho zcela nečekaná krátká návštěva a setkání s Vámi na území KLDR, při které překročil demarkační linii v Pchanmundžonu dne 30. 6. 2019.

Vážený soudruhu Kim Čong Une, přejeme Vám osobně, příslušníkům Korejské lidové armády a všemu lidu krásné Korejské lidově demokratické republiky nadále hodně úspěchů při mírovém budování socialismu v zemi a při zajišťování její pevné obranyschopnosti a nezávislosti.

 

V Praze dne 25. 7. 2019

                                                                             Společnost česko-korejského přátelství Pektusan