Skip to content

Volebná účasť v oblastných voľbách dosiahla 99,98%

Pchjongjang, 21. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Voľby poslancov do provinčných ľudových zhromaždení (resp. ľudových zhromaždení miest pod priamym riadením vlády), mestských (obvodných) a okresných ľudových zhromaždení boli úspešne ukončené.

Podľa údajov Ústrednej volebnej riadiacej komisie sa hlasovania zúčastnilo 99,98% voličov.

Ľudia, ktorí pracujú v zahraničí a na otvorenom mori, neboli prítomní na voľbách.

Voliči, ktorí sa nemohli dostaviť vo volebných miestnostiach kvôli starobe alebo chorobe, hlasovali prostredníctvom prenosných volebných urien.

Volebné komisie v príslušných volebných obvodoch po celej krajine spočítavajú počet hlasov pre kandidátov na poslancov do oblastných ľudových zhromaždení.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp