Skip to content

Ústřední smuteční zasedání k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

 

Pchjongjang, 9. července čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se konalo 8. července v Pchjongjangském paláci sportu ústřední smuteční zasedání.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zaujal čestné místo na smuteční tribuně.

Zasedání se zúčastnili soudruzi Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong a další kádry strany a vlády, předseda spřátelené strany, funkcionáři vlády, organizací pracujícího lidu, ministerstev a ústředních institucí, vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil, pracovníci Ústředního výboru strany, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, učitelé a studenti revolučních škol, funkcionáři a zasloužilí pracovníci institucí, továren a podniků města Pchjongjangu a pozůstalí revolučních mučedníků, zahraniční krajané a osoby spojené s revoluční činností velkého vůdce a náčelník Pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty Koreje, zástupci diplomatických misí a mezinárodních organizací v KLDR, vojenští přidělenci a zahraniční hosté.

 

 

Všichni účastníci uctili minutou ticha památku soudruha Kim Ir Sena.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR soudruh Čche Rjong He  přednesl smuteční projev.

Soudruh Čche Rjong He ve svém smutečním projevu uvedl následující:

Již 25 let uplynulo ode dne, kdy nás opustil soudruh Kim Ir Sen.

Uplynulých 25 let bylo posvátnými dny, kdy se velikost a světově historický význam revolučních zásluh velkého vůdce o vlast a lid, epochu a lidstvo projevily ještě jasněji. Bylo také dny vznešeného dědictví a smyslu pro morální povinnost, kdy strana a lid poprvé v dějinách úspěšně uskutečnili věc nesmrtelnosti vůdce a věrně udržujíce odkaz vůdce dosáhli hrdého vítězství a obrovských změn v socialistické výstavbě.

Soudruh Kim Ir Sen je neskonalý velikán, s jakým se korejský lid setkal a vysoko jej vyzdvihl poprvé ve svých tisíce let trvajících dějinách, a slunce čučche, které bude vždy v srdcích všeho lidu po staletí.

Soudruh Kim Ir Sen je také zakladatelem socialistické Koreje, který poskytl cenné bohatství a pevný základ pro vítězství revoluční věci čučche a věčnou prosperitu budoucích generací, jakož i věčným vůdcem Korejské strany práce a korejského lidu.

 

 

Soudruh Kim Ir Sen vytvořil myšlenku čučche a připravil tak řídící kompas revoluce a výstavby. To je jeho nesmrtelnou zásluhou o vlast a lid, éru a lidstvo.

Soudruh Kim Ir Sen vykonal svou službu národu, když osvobodil zemi a pevně hájil osud vlasti a lidu před agresí imperialistů.

Soudruh Kim Ir Sen připravil mocnou politickou sílu pro vítězství velké věci socialismu, vytvořil stranu, stát a ozbrojené síly typu čučche a zajistil jednotu a soudružnost celé společnosti, to je jeho nesmrtelnou zásluhou.

Vybudování socialismu, který slouží zájmům mas, je největší zásluhou soudruha Kim Ir Sena, který položil základ pro štěstí a prosperitu budoucích generací.

Dokonalé vyřešení otázky následnictví věci revoluce je nejskvělejší zásluhou, kterou dosáhl soudruh Kim Ir Sen pro budoucnost vlasti a národa.

 

 

Poté, co soudruh Kim Ir Sen stanovil znovusjednocení vlasti za nejvyšší vlastenecký úkol národa, předložil tři charty pro znovusjednocení vlasti, energicky vedl národní boj za jejich naplnění a až do posledního dne svého života věnoval celé své srdce znovusjednocení vlasti.

Soudruh Čche Rjong He ve svém smutečním projevu zdůraznil, že revoluční život a zásluhy soudruha Kim Ir Sena budou nesmrtelné společně s věčnou prosperitou socialistické Koreje a vítězným rozvojem věci nezávislosti lidových mas a velký vůdce bude žít navždy v srdcích korejského lidu a v duších lidstva jako slunce čučche.

Ve stejný den proběhla smuteční shromáždění u příležitosti 25. výročí úmrtí soudruha Kim Ir Sena ve všech provinciích, městech, okresech a průmyslových komplexech.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korejská ústřední televize, https://www.youtube.com/channel/UCA7yVezbm9E1NxVmu92a5_A/videos