Skip to content

Jednalo 17. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Praha, 9. června čučche 108 (2019) – 17. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan jednalo v sobotu 8. června čučche 108 (2019) v Praze.

Přítomni byli členové a sympatizanti Společnosti Pektusan z České a Slovenské republiky, mezi nimi nositelé vyznamenání Korejské lidově demokratické republiky – Řádu přátelství I. a II. stupně a osobnosti spjaté s dějinami přátelství Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky, mezi nimi soudruh RSDr. Miloš Jakeš (*1922), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa v letech 1987-1989, a soudruh plukovník Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. (*1926), účastník první československé mise v Dozorčí komisi neutrálních států v Koreji v letech 1953 – 1954. Oba veteráni se setkali s velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem.

Úvodu jednání byli přítomni rada velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky a chargé d´affaires ad interim soudruh Ing. Kim Čchon Se a III. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.

 

Shromáždění bylo zahájeno státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Minutou ticha účastníci uctili památku soudružek a soudruhů, kteří opustili naše řady v období od 16. pléna, mezi nimi čestného předsedy soudruha RSDr. Jaroslava Kafky.

Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista, nositel Řádu přátelství I. stupně, ve zprávě o činnosti připomenul dvacetileté období od registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra České republiky 6. 1. 1999. Činnost Společnosti Pektusan je však ještě staršího data, jako neregistrovaná organizace působila už od počátku 90. let.

Soudruh Servista vzpomenul zásluhy minulých vedoucích představitelů naší organizace, mezi nimi bývalých předsedů soudruha Jiřího Jarky a soudruha RSDr. Jaroslava Kafky, kteří nás opustili v minulém a letošním roce. Současně vyzdvihl přínos nově získaných členů a poděkoval diplomatům Korejské lidově demokratické republiky a soudruhům v KLDR za spolupráci, za umožnění návštěv Koreje a za udělení státních vyznamenání.

Uvedl, že vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un dále pokračuje v revolučním díle velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila a socialistická Korea prochází novým obdobím budování socialismu a prokázala schopnost sebeobrany proti jakémukoli nepříteli.

Vyjádřil politování nad tím, že ani po více než 70 letech se nepodařilo dosáhnout na Korejském poloostrově nezávislého mírového znovusjednocení a trvalého spravedlivého míru a nad narušením přátelských vztahů s Korejskou lidově demokratickou republikou po obnově kapitalismu v Československé socialistické republice. Odmítl jednání některých českých občanů hanobících KLDR a zhoršujících česko-korejské vztahy.

Poděkoval za spolupráci Levicovým klubům žen a Klubu českého pohraničí Litoměřice. Popřál soudruhu Kim Čong Unovi mnoho úspěchů v obraně země proti imperialismu, v boji za znovusjednocení a spravedlivou mírovou smlouvu.

 

 

Zprávu o hospodaření přednesl člen výboru soudruh Ing. Pavel Rejf. Poděkoval členům za finanční příspěvky nezbytné pro činnost a za jejich práci bez nároku na honorář, stejně jako velvyslanectví za bezplatné poskytování prostor k jednání výboru a veškerou pomoc.

Zprávu o návštěvě naší delegace v Korejské lidově demokratické republice v dubnu letošního roku přednesl první místopředseda soudruh Lukáš Vrobel. Prezentací fotografií z návštěvy poukázal na všestranný rozvoj socialistické Koreje, šťastný život jejího lidu a její péči o revoluční tradice i ochranu životního prostředí.

Soudruh Jozef Servista předal u příležitosti 20. výročí registrace Společnosti Pektusan čestná uznání osobnostem se zásluhami o rozvoj česko-korejského přátelství.

Čestné uznání in memoriam obdrželi soudruzi Ivan Hrůza, Jiří Jarka, Jaroslav Kafka, Jiří Svoboda a Jaroslav Weber. Diplomy byly předány pozůstalým.

Čestná uznání obdrželi soudruzi Petr Broch, Vilém Danda, Miloš Jakeš, František Lundák, Antonín Malach a Ladislav Žák, dále mimořádný a zplnomocněný velvyslanec KLDR v ČR soudruh Kim Pchjong Il, rada velvyslanectví soudruh Kim Čchon Se a bývalý III. tajemník velvyslanectví soudruh Ma Čchol Chun.

První místopředseda soudruh Lukáš Vrobel předal čestné uznání předsedovi soudruhu Jozefu Servistovi.

 

 

Jednání pléna vzalo na vědomí, že soudruh Vilém Danda ze zdravotních a rodinných důvodů rezignoval na členství ve výboru, poděkovalo mu za jeho práci a popřálo mu pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let.

Člen výboru soudruh Ing. Ivan Pekař, CSc. přednesl návrh prohlášení. Jednomyslně přijaté prohlášení hodnotí dvacetileté období od registrace Společnosti Pektusan a aktuální vývoj v KLDR a přeje mnoho úspěchů korejskému lidu v budování socialismu, uhájení míru a zrušení nespravedlivých sankcí a vyzývá k prohlubování přátelství s KLDR. (Text prohlášení uvádíme samostatně.)

V diskusi zazněly poznatky ohledně návštěvnosti našich internetových stránek a mnoha oblastí života v socialistické Koreji a byly odmítnuty pomlouvačné kampaně zastánců kapitalismu. Soudruh Ladislav Žák, vojenský přidělenec v KLDR v letech 1984-1989 a nositel Řádu přátelství I. stupně, upozornil na velké pozitivní změny ve výstavbě socialistické Koreje za posledních 30 let a ocenil význam kolektivismu.

Soudruh Ladislav Malach vzpomněl na strašlivé zpustošení Koreje, kterého byl svědkem po svém příjezdu do země po skončení války v roce 1953. Vzpomenul na své setkání s velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a na velmi příznivý dojem, který v něm velký vůdce navždy zanechal.

 

 

Místopředseda soudruh Alexander Velitš přednesl návrh usnesení. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Předseda soudruh Jozef Servista v závěrečném slovu poděkoval všem účastníkům a všem přátelům lidové Koreje za jejich aktivitu a vyzval k jejímu dalšímu posílení. Ocenil angažovanost členů a spolupracovníků Společnosti Pektusan v dalších organizacích usilujících o věc socialismu, který je jediným východiskem pro budoucnost nejen v Koreji, ale i v bývalém Československu.

Jednání bylo zakončeno Internacionálou.

Přítomným byla k dispozici pestrá literatura o KLDR, mezi ní časopis Pektusan, korejské časopisy a brožury s díly velkých vůdců v českém, ruském a anglickém jazyce, sborníky z konferencí o myšlence čučche, samolepky a odznaky s vlajkou KLDR a rudou hvězdou. Každý účastník obdržel pamětní list s portréty slunečně usměvavých velkých vůdců.