Skip to content

Velké tělocvičné a umělecké představení “Země lidu” zahájeno za přítomnosti soudruha KIM ČONG UNA

Pchjongjang, 4. června čučche 108 (2019) (KCNA) – Velké tělocvičné a umělecké představení “Země lidu” bylo slavnostně zahájeno 3. června na Stadionu 1. máje.

Představení sledoval předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un vešel na tribunu společně se soudružkou Ri Sol Džu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dlouho mával nadšeně tleskajícím masám.

Představení sledovaly také kádry strany a vlády, mezi nimi ss. Ri Man Gon, Pak Kwang Ho, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, Čche Hwi, An Čong Su, Pak Tche Song, Kim Jong Čchol, Čo Jong Won, Kim Jo Čong, Ri Jong Sik, Hjon Song Wol, Kwon Hjok Bong, Čang Rjong Sik, Pak Čchun Nam, a obyvatelé Pchjongjangu.

Mezi diváky byli také zahraniční krajané a zahraniční hosté.

Ministr kultury soudruh Pak Čchun Nam přednesl úvodní projev.

Představení začalo rozsvícením nápisu “Země lidu” na noční obloze nad hlavním městem.

 

 

Účinkující předvedli krásné a elegantní rytmické pohyby, temperamentní gymnastiku, zajímavé národní city a bohaté umělecké dovednosti a velký pestře se měnící živý obraz v pozadí.

Na konci představení všichni vystupující umělci a diváci znovu propukli v jásot “Hurá!” s hlubokou úctou k váženému soudruhu nejvyššímu vůdci a na noční oblohu nad hlavním městem byly vypáleny ohňostroje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vřele zamával umělcům a vyjádřil poděkování za jejich výkon.

Po představení vážený soudruh nejvyšší vůdce zavolal tvůrce představení a vážně je kritizoval za jejich špatného tvůrčího ducha a nezodpovědný přístup k práci, poukazuje na obsah a formu uměleckých děl. Podotýkaje, že tvůrci a umělci v sektoru literatury a umění mají důležitý úkol v socialistické kulturní výstavbě, stanovil důležité úkoly pro správné provádění revoluční politiky naší strany v oblasti literatury a umění.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp