Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl generální plán výstavby měst Kanggje a Manpcho

Pchjongjang, 1. června čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl generální plán výstavby měst Kanggje a Manpcho spolu s vedoucími představiteli stranických, správních a projekčních orgánů v provincii Čagang.

Přítomen byl soudruh Čo Jong Won, první zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce, soudruh Kang Pong Hun, předseda Čagangského provinčního výboru KSP, soudruh Ri Hjong Gun, předseda lidového výboru provincie Čagang a straničtí a správní funkcionáři provincie a měst a funkcionáři příslušných oblastí včetně Projektového ústavu provincie Čagang.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při pohledu na generální plán pro města Kanggje a Manpcho a tabuli s panoramatickým modelem vyslechl výklad o plánu rozvržení měst a stanovil úkoly a způsoby úspěšné přestavby měst v souladu s požadavky doby. Poukázal na to, že městská výstavba byla provedena náhodně jen proto, aby zaplnila prázdná místa bez pečlivého výpočtu a že většina budov je rozložena neuspořádaně, takže města vypadají jako muzea dějin architektury. Řekl, že bloky by měly být uspořádány odděleně, a to do oblasti ideologického vzdělávání, průmyslové čtvrti, kulturní čtvrti atd. a měly by být zpracovány odpovídající mapy znázorňující pohled na bloky z ptačí perspektivy a výstavba by měla být prováděna na základě každoročních plánů.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp