Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě práci Paláce školáků studijní cesty tisíce ri

Pchjongjang, 1. června čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci Paláce školáků studijní cesty tisíce ri. (Název odkazuje na tisíc ri /400 km/ dlouhou studijní cestu, kterou podnikl velký vůdce soudruh Kim Ir Sen ve svém dětství v roce 1923, pozn. překl.)

 

V souladu s učením a pokyny váženého soudruha nejvyššího vůdce, poskytnutými při několika příležitostech, vybudovala provincie Čagang pětipodlažní hlavní budovu, ve které se nachází více než 30 místností pro zájmové kroužky a  multifunkční tělocvična, kde je možné pořádat umělecká představení, a pomocnou budovu, na místě původního více než 50 let starého objektu. Palác byl slavnostně uveden do provozu v září 2016.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl pracovníkem paláce informován o kapacitě místností pro zájmové kroužky a jejich provozu. Při prohlídce několika míst paláce včetně tělocvičny a tanečního sálu, kroužku stolního tenisu, harmonikářského kroužku, kroužku tchekwondo, kroužku výpočetní techniky a kroužku elektronických hudebních nástrojů se seznámil s rekonstrukcí a provozem paláce.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že technické navržení tělocvičny a několika místností pro zájmové kroužky neodpovídá poslání a účelu místností. Poznamenal, že ačkoli stará budova byla zbourána a na novou bylo vynaloženo mnoho materiálu, nebyla postavena jako líbivá a pestrá, aby splnila poslání a využití jako mimoškolní vzdělávací zařízení, a že oblast designu je naplněna formalismem, účelností a lajdáctvím navzdory mnoha výzvám ke ztělesnění principu „pohodlí na prvním místě“.

Řekl, že strana věnuje velkou pozornost péči o budoucí generaci a prosazuje její prioritu, pevně se věnuje výstavbě a rekonstrukci paláců školáků, klubů školáků, dětských táborů a továren na školní aktovky, výrobě učebnic a sešitů, dokonalé obnově pedagogických podmínek a prostředí. Není tomu tak proto, že je dnes vše prosperuje více než před 10 nebo 20 lety. Je to proto, že výchova budoucí generace je velmi vážnou záležitostí, na které závisí budoucí osud naší revoluce. To je důvod, proč naše strana v zájmu dětí navzdory všem potížím dělá vše možné a vše na nejvyšší úrovni, poznamenal.

Uvedl, že výstavba a rekonstrukce paláců školáků probíhají v jiných provinciích a je nezbytné, aby se věci daly do pořádku, aby se zabránilo podobným chybám a aby žáci byli opravdu šťastní.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že spolu s výstavbou paláců školáků jako univerzálních mimoškolních vzdělávacích základen vybavených vysokou úrovní všech vzdělávacích podmínek a prostředí je důležité neustále zlepšovat metody a formy fungování zájmových kroužků, zvyšovat odpovědnost a kvalifikaci učitelů a vést kampaň za výměnu zkušeností a hnutí „dohnat a předehnat, učit se od předních pracovníků“ mezi paláci školáků v Pchjongjangu a v provinciích tak, aby poskytovaly široké znalosti vědy a techniky a umělecké vzdělávání v souladu s ročníky a věkem dětí, a tak výrazně zlepšily úroveň vzdělání.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se podíval na aktivity dětí ze zájmových kroužků paláce, které plny snů vyrůst ve spolehlivé kádry budoucnosti vlasti rozvíjejí své tvůrčí nadání, popřál jim šťastnou budoucnost a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Doprovázely ho kádry Ústředního výboru strany a Komise pro státní záležitosti, mezi nimi ss. Čo Jong Won, Ju Čin, Kim Jong Su, Hjon Song Wol, Kim Čchang Son a Ma Won Čchun.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp