Skip to content

Vydány plakáty odrážející revolučního ducha spoléhání se na vlastní síly

Pchjongjang, 31. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo plakáty, které povzbuzují funkcionáře, členy strany a další pracující k velkému pochodu spoléhání se na vlastní síly.

Plakát “Věčná životní tepna naší revoluce!” odráží pravdu, že spoléhání se na vlastní síly je skutečným základem existence socialismu korejského stylu, hybnou silou jeho pokroku a rozvoje a věčnou životní tepnou, která rozhoduje o osudu korejské revoluce.

Plakát “Dosáhněme strmého vzestupu ve všech bojových sektorech socialistické výstavby s duchem soběstačnosti jako cenným mečem prosperity!” odráží boj pracujícího lidu, který povstal do všestranné bitvy na život a na smrt za vytvoření celosvětové legendy a ještě většího skoku.

Plakát “Všichni povstaňme za uskutečnění závěrů 4. pléna 7. Ústředního výboru strany!” naléhavě vybízí všechny, aby se ve velkém pochodu pokusili vytvořit novou rychlost Mallimy (okřídlený kůň letící 10 tisíc ri /4,5 tisíce km/ za den, pozn. překl.) s hlubokým vědomím revolučního ducha spoléhání se na vlastní síly.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp