Skip to content

Mateřská škola Tedongmun – základna rané hudební výchovy

Pchjongjang, 23. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Mateřská škola Tedongmun v centrálním obvodě Pchjongjangu je jednou ze vzdělávacích základen rané hudební výchovy. Mateřská škola, vybavená všemi podmínkami potřebnými pro vzdělávání, připomíná malou „konzervatoř“. Systematicky vybírá hudebně nadané děti a dává jim základní znalosti o hudbě.

Ředitelka mateřské školy Kim Hjong E uvedla, že je to už 40 let od zřízení hudebních tříd pro housle a kajagum pod záštitou velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Ten věnoval velkou pozornost práci pedagogů a daroval žákům různé hudební nástroje, akustickou techniku ​​a autobus.

V posledních letech mateřská škola vychovala mnoho talentovaných dětských skladatelů a hudebníků a řada učitelů získala titul “Vzorný učitel 8. října” a certifikáty o zavádění nových metod výuky.

Knihy “Houslová výuka pro děti” a “Výuka hry na kajagum pro děti”, napsané učiteli mateřské školy, byly distribuovány po celé zemi.

Mnozí absolventi mateřské školy jsou nyní aktivní jako schopní tvůrci, umělci a učitelé ve známých uměleckých souborech a v oblasti uměleckého vzdělávání v zemi.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp