Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě Elektrárnu Kumjagang 2

 

Pchjongjang, 5. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl 4. května na místě práci Elektrárny Kumjagang 2.

Doprovázely ho kádry Ústředního výboru strany, mezi nimi soudruzi Kim Pchjong He, O Su Jong, Čo Jong Won, Kim Jong Su a Ri Jong Sik.

 

Po informování o okolnostech výstavby elektrárny a její situaci si vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlédl několik částí elektrárny včetně přehrady a generátoru, kde se podrobně seznámil s výstavbou, technickým vybavením a výrobou elektřiny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil, že v okrese Kumja citlivě vnímají politiku strany pro výstavbu vodních elektráren středního a malého rozsahu v souladu s charakteristickými rysy svých lokalit a řešení problému s elektrickou energií a pečlivě se připravují na normalizaci výroby elektřiny budováním vlastních vodních elektráren. Pochválil hrdinský čin lidu z okresu, který živě ukázali revolučního ducha soběstačnosti a nesobeckého boje s obtížemi a vytvořili věčný poklad vlasti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je nemálo příkladů, kdy města a okresy nemají přínos z menších elektráren kvůli nedostatku vody, který vede k tomu, že nebyla zajištěna výroba elektřiny, i když byly postaveny za cenu použití mnoha stavebních materiálů, protože stavba nebyla založena na přesném průzkumu vodních zdrojů ve specifických oblastech a na vědeckém výpočtu množství výroby elektřiny.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že pokud Elektrárna Kumjagang 2 instaluje podle plánu generátor elektřiny o tisících kW a bude vyrábět elektřinu v plné kapacitě, potěší lid, protože bude moci plně dodávat elektřinu do obytných oblastí, nemluvě o závodech místního průmyslu a zemědělských družstvech v okrese. Znovu ocenil nezdolného bojového ducha, ztělesněného funkcionáři a pracujícím lidem okresu Kumja, ve kterém poskytli důležitý přínos pro bohatý ekonomický život kraje usilovným úsilím.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotkl, že pocítí úlevu, jen když pomůže lidu okresu Kumja, kteří udělali velkou věc, aniž by to věděli ostatní, a slíbil, že bezodkladně pošle generátor a transformátory, které ještě nebyly instalovány v elektrárně Kumjagang 2, na vlastní odpovědnost. Vřele je povzbudil a vyjádřil přesvědčení, že okres Kumja zajistí dobré fungování elektrárny, velkého pokladu, aby z ní lid mohl mít podstatný prospěch a aby přispěla k rozvoji okresního průmyslu a ke zlepšení živobytí lidu, a tak okres prosperoval jako krásné a šťastné místo pro život.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp