Skip to content

30 let Paláce školáků Mangjongde

 

Pchjongjang, 2. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Palác školáků Mangjongde slaví 30. výročí svého založení.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen se ujal iniciativy na vybudování dalšího velkolepého paláce pro děti a po dokončení stavby Paláce školáků Mangjongde osobně přestřihl pásku při jeho slavnostním uvedení do provozu a poslal drahocenné dary a významný rukopis.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il, který určil za místo pro palác oblast Kallimgil v Mangjongde, pečlivě dohlížel na vše od návrhu až po dokončení a poskytl podrobné pokyny pro jeho zdokonalení.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zajistil, že palác byl nádherně přestavěn na dětský palác nemající ve světě srovnání, monumentální stavbu éry Strany práce, která se pyšní před celým světem.

 

Pod moudrým vedením neskonalých velikánů Palác školáků Mangjongde úspěšně splnil své poslání a povinnost jako základna pro mimoškolní vzdělávání a výchovu a vychoval mnoho talentovaných rezerv vědců, umělců a sportovců, kteří převezmou budoucnost vlasti.

Nejméně 8,2 milionu žáků rozvíjelo svůj talent a touhy prostřednictvím mimoškolních aktivit v paláci. Členové kroužků paláce získali více než 6 500 medailí v mezinárodních a domácích výtvarných a kaligrafických soutěžích a v národních sportovních hrách. Prostřednictvím více než 340 představení při více než 20 cestách do zahraničí navštívili více než 10 zahraničních zemí a regionů a v mezinárodních soutěžích včetně vokálních, instrumentálních a výtvarných dětských soutěžích plně projevili výhody socialistického vzdělávacího systému po celém světě.

Palác vychoval slavné umělce a mistry sportu, více než 40 z nich bylo oceněno čestnými tituly a akademickými tituly včetně hrdiny práce, lidového učitele a doktora a stovky držitelů získaly titul “Vzorný učitel 8. října”, vyznamenání za zavádění nových způsobů výuky a vyznamenání za vynálezy a zlepšovací návrhy.

V paláci se konalo více než 2 700 uměleckých představení včetně novoročních představení a členové jeho uměleckých skupin provedli více než 800 agitačních aktivit pro zvýšení výroby.

Palác byl vyznamenán Řádem národní vlajky první třídy a mnoho učitelů a zaměstnanců bylo poctěno vysokými státními uznáními.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

fotografie Společnost česko-korejského přátelství Pektusan (1, 2) a KCNA (3, 4)

 

Propagační video o Paláci školáků Mangjongde (5:36, anglické titulky) – stránky “Korea dnes”

Stránka se snímky z našich návštěv Paláce školáků Mangjongde