Skip to content

Ďalší deň návštevy váženého najvyššieho vodcu súdruha KIM ČONG UNA v Rusku a jeho návrat domov

Pchjongjang, 27. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – Návšteva váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, predsedu Kórejskej strany práce, predsedu Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl KĽDR, pokračovala v piatok 26. apríla.

Vážený súdruh najvyšší vodca položil veniec k vojenskému pamätníku tichomorskej flotily.

Pred pamätníkom stáli príslušníci čestnej stráže a vojaci ozbrojených síl Ruskej federácie.

Súdruh Kim Čong Un položil veniec a pred pamätníkom vzdal tichú úctu.

Na stužkách venca boli napísané slová „Hrdinským vojakom padlým v boji za vlasť. Kim Čong Un.

Na záver slávnostného položenia venca zaznela štátna hymna, po ktorej nasledovala pochodová prehliadka čestnej stráže.

V rovnaký deň bol vážený súdruh najvyšší vodca pozvaný na obed usporiadaný guvernérom Prímorského kraja Olegom Kožemjakom. Slávnostný obed sa uskutočnil v reštaurácii Lesnaja Zaimka vo Vladivostoku, ktorú navštívil veľký vodca súdruh Kim Čong Il navštívil počas svojej návštevy oblasti Ďalekého východu Ruska v auguste čučche 91 (2002).

Na obed boli pozvaní aj vyšší funkcionári strany a vlády a úradníci na pracovnej úrovni, ktorí sprevádzali súdruha Kim Čong Una.

Prítomný na obede za ruskú stranu bol minister rozvoja Ďalekého východu a Arktídy Alexandr Kozlov, zástupca ministra zahraničných vecí Igor Morgulov, ruský veľvyslanec v KĽDR Alexandr Macegora, starosta Vladivostoku Oleg Gumenjuk a ďalší zainteresovaní úradníci.

Pri pohľade na tabuľu na počesť súdruha Kim Čong Ila, nachádzajúcu sa pri vchode do reštaurácie, vyjadril vážený súdruh najvyšší vodca hlbokú vďaku priateľom v Prímorskom kraji bratského Ruska za to, že si vážia a pamätajú súdruha Kim Čong Ila.

Viedol príjemný rozhovor s predstaviteľmi Prímorského kraja a odfotografoval sa s nimi.

Guvernér Prímorského kraja Oleg Kožemjako a minister zahraničných vecí KĽDR súdruh Ri Jong Ho predniesli slávnostný prípitok.

Vyjadrili svoju pevnú vôľu pokračovať v priateľských a kooperatívnych vzťahoch KĽDR a Ruska s dlhou históriou a tradíciou v strategickom odhade, tak ako to vyžaduje súčasná doba, a ďalej konsolidovať a rozvíjať neporaziteľné priateľstvo a jednotu medzi národmi týchto dvoch krajín, vernými hlbokej myšlienke a vedeniu vrcholných predstaviteľov oboch krajín.

 

26. apríla, po úspešnom ukončení svojej historickej návštevy Ruskej federácie, opustil vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un mesto Vladivostok.

Na námestí pred železničnou stanicou Vladivostok sa uskutočnil slávnostný rozlúčkový ceremoniál. Súdruh Kim Čong Un dostal hlásenie od šéfa čestnej stráže troch zložiek ozbrojených síl Ruskej federácie a slávnostne boli odohrané štátne hymny KĽDR a Ruskej federácie, po ktorých nasledovala pochodová prehliadka čestnej stráže.

Súdruh Kim Čong Un si vymenil pozdravy s vyššími predstaviteľmi hlavného mesta a miestnych oblastí.

Vážený súdruh najvyšší vodca povedal, že návštevu Ruskej federácie končí so spokojnosťou nad špeciálnou starostlivosťou a srdečnou pohostinnosťou prezidenta Putina, ruskej vlády a ľudu, a s dobrými dojmami a priateľským pocitom vyjadril srdečné poďakovanie.

Špeciálny vlak s váženým najvyšším vodcom súdruhom Kim Čong Unom na palube opustil vlakovú stanicu Vladivostok uprostred vrelého lúčenia sa bratských a dôverných ruských priateľov.

Súdruh Kim Čong Un ešte pred návratom domov navštívil Dom rusko-kórejského priateľstva v Chasane na hraniciach medzi KĽDR a Ruskom. Privítal ho a sprevádzal minister pre rozvoj Ďalekého východu a Arktída Ruska Alexandr Kozlov a ďalší vyšší úradníci z hlavného mesta a Prímorského kraja. Vážený súdruh najvyšší vodca vyjadril hlbokú vďaku za to, že bol postavený Dom rusko-kórejského priateľstva, ktorý je symbolom priateľstva medzi týmito dvoma krajinami, sa rozprúdilo a rozviedlo s nimi priateľský rozhovor.

Vrelo sa rozlúčil s ruskými priateľmi a opustil ruskú pohraničnú železničnú stanicu v Chasane.

 

V sobotu 27. apríla na úsvite sa po úspešnom ukončení návštevy Ruskej federácie vrátil vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un späť do vlasti.

Po vystúpení z vlaku uprostred nadšeného skandovania ľudových más, dostal vážený súdruh najvyšší vodca pozdravné hlásenie od veliteľa čestnej stráže Kórejskej ľudovej armády.

Uskutočnila sa slávnosť zdravenia súdruha Kim Čong Una. Chlapček a dievčatko mu priniesli kytice voňavých kvetov.

Vedúci predstavitelia strany, vlády a ozbrojených síl privítali súdruha Kim Čong Una, ktorý sa vrátil bezpečne domov po vykonaní nesmrteľných zásluh vo svojich zahraničných aktivitách pre mier a stabilitu Kórejského polostrova a regiónu a nezávislého života a šťastnej budúcnosti kórejského ľudu; s vrúcnym blahoželaním odrážajúcim jednomyseľný postoj všetkých obyvateľov krajiny.

Súdruh Kim Čong Un si vďačne vymenil pozdravy s vyššími funkcionármi.

Pri pohľade na nadšené vítajúce masy vyjadril srdečné pozdravy všetkým milovaným ľuďom.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp