Skip to content

Konalo sa prísažné stretnutie provincie Kangwon

Pchjongjang, 19. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – 18. apríla sa na námestí Hean (Nábrežie) vo Wonsane uskutočnilo prísažné stretnutie provincie Kangwon za vykonanie prudkého vzostupu v bojových oblastiach socialistickej výstavby a pevné uchopenie meča prosperity – ducha sebadôvery.

Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia strany a mocenských orgánov, organizácií pracujúcich ľudí, inštitúcií, priemyselných podnikov, družstiev a univerzít, ako aj inovátori práce v provincii.

Súdruh Pak Čong Nam, náhradník politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a predseda provinčného výboru KSP v provincii Kangwon, prečítal list najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi.

Potom nasledovali príhovory.

Rečníci hovorili, že duch sebadôvery je dôsledným revolučným postojom, ktorý v plnej miere napĺňa revolúciu svojej krajiny, preberá zodpovednosť za ňu, napriek najťažšej ceste, je to aj tradičný bojový duch nášho ľudu, ktorého správnosť a sila sa potvrdzuje v budovaní socializmu.

V mene kórejskej dôstojnosti treba rázne rozbíjať všetky úklady nepriateľských síl oceľovou päsťou ducha sebadôvery.

Vyjadrili vôľu radikálne obrátiť provinciu Kangwon na provinciu sebestačnosti a dobre fungujúcej civilizácie na najvyššej úrovni.

Navrhli tiež vyslať výzvu pracujúcim ľuďom v celej krajine, vyzývajúc na prudký vzostup budovania socializmu, držiac pevne meč prosperity – ducha sebadôvery, pričom všetci účastníci stretnutia plne podporili tento návrh.

Na stretnutí bolo prijaté uznesenie. Uznesenie zdôraznilo, že ako povedal vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un v historickom politickom prejave, pristúpime k vysokému cieľu vybudovať mocnú socialistickú krajinu, a to vďaka sebadôvere, bez ohľadu na to, či nepriateľské sily zrušia sankcie alebo nie a vlastným úsilím budeme uplatňovať náš sen a ideál.

Uznesenie v mene tvorcov ducha provincie Kangwon vyzvalo všetkých pracujúcich v celej krajine takto:

Pevne uchopme sebadôveru ako cenný meč prosperity a kampaňou celého ľudu bojujme za veľký vzostup socialistickej výstavby!

Nech všetci ľudia od úradníkov, ktorí majú na starosti dôležité úlohy krajiny, až po bežných pracovníkov, sa stávajú držiteľmi sebadôvery a sebarozvoja, ktorí robia všetku prácu vlastným úsilím v duchu sebadôvery!

Nech všetky jednotky považujú talent, vedu a techniku, nie peniaze a materiály, za najcennejšie zdroje, aby vedci, technici a kvalifikovaní pracovníci plne rozvíjali svoju vášeň a schopnosti!

Usilujme sa o to, aby sa snaha o zlepšenie obsahu a metód vzdelávania stala najvyššou prioritou!

Nech pracujúca trieda celej krajiny vstúpi do energického boja za zvýšenie produkcie a za cenu vlastného života ochráni ducha 4. plenárneho zhromaždenia 7. Ústredného výboru Strany!

Poľnohospodári, nehádžte vinu na pôdu, hnojivá a poveternostné podmienky a s vierou v naše vlastné sily a vedecky založenou metódou poľnohospodárstva zúrodňujme našu pôdu a zvyšujme počet vysoko výnosných družstiev, pracovných tímov, podvýborov a roľníkov!

Vytvorme pozoruhodnejšie intelektuálne bohatstvo pre rýchle vybudovanie mocnej krajiny s inteligentnou a jasnou hlavou Kórejčanov vyzbrojených duchom sebadôvery!

Nezabúdajme na dôveru Strany, ktorá z nás spravila pánov našej dôstojnej krajiny a plne ukázala ducha a odvahu kórejských mladých mužov a žien v súčasnom boji na život a na smrť!

Oceňme silnú odvahu a múdrosť kórejských žien v hodnotnom boji za to, aby sme rýchlejšie dosiahli svetlejšie zajtrajšky socializmu!

Osvojme si metódu politickej a masovej práce našej strany, aby sme sa stali osobným príkladom vo všetkej práci a skutočnými služobníkmi ľudu, a zoderme podrážky topánok v prospech ľudu!

Bráňme nášho najvyššieho vodcu za cenu vlastného života a urýchlime príchod šťastnej budúcnosti!

Odovzdávajme ducha sebadôvery ďalším generáciám ako večný spoločenský zvyk čučchejskej Kórey!

 

Výzva vzala na vedomie: My, konkrétne ľudia z provincie Kangwon, pevne veríme, že všetky pracovné sily v krajine budú reagovať na výzvu Strany a povedú všeobecnú ofenzívu a veľký pochod sebadôvery, a opäť dôrazne vyzývame na celoštátny boj rýchlosťou Mallimy za veľký rozmach budovania socializmu.

Potom nasledovala verejná procesia.

Účastníci verejného sprievodu prešli cez námestie za melódie dychovej hudby s plagátmi a tabuľami  s revolučnými a militantnými sloganmi.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp