Skip to content

Uskutočnilo sa rozšírené zasadnutie politického byra ÚV KSP

Pchjongjang, 10. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – V utorok popoludní sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce uskutočnilo rozšírené zasadnutie politického byra Ústredného výboru KSP.

Stretnutie viedol vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN, predseda Kórejskej strany práce a predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Zúčastnili sa na ňom členovia prezídia politického byra Ústredného výboru KSP, členovia a náhradníci politického byra Ústredného výboru KSP. Ako pozorovatelia boli prítomní predsedovia, prví podpredsedovia a podpredsedovia niektorých oddelení Ústredného výboru KSP a predsedovia provinčných výborov strany.

Na základe poverenia politického byra ÚV KSP predsedal schôdzi najvyšší vodca strany, štátu a armády súdruh KIM ČONG UN.

Rozšírené zasadnutie politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce prerokovalo a schválilo dokument „Plnenie štátneho rozpočtu pre rok čučche 107 (2018) a návrh štátneho rozpočtu pre rok čučche 108 (2019),“ ktorý bude predložený na 1. zasadnutí 14.  Najvyššieho ľudového zhromaždenia.

Na zasadnutí sa tiež diskutovalo „O zvolaní 4. plenárneho zasadnutia 7. Ústredného výboru strany“ a rozhodlo sa o dátume jeho zasadania a programe.

Potom bola vypracovaná správa o práci vedúcich predstaviteľov Ústredného výboru strany, vládnych a provinčných straníckych výborov.

Vážený súdruh najvyšší vodca analyzoval prácu oddelení Ústredného výboru strany a kabinetu ministrov, poukázal na zásluhy a nedostatky členov politbyra, vládnych funkcionárov a funkcionárov miestnych straníckych organizácií v ich práci a živote.

Vážený súdruh najvyšší vodca urobil hĺbkovú analýzu záležitostí, ktoré čakajú na urgentné riešenie na úrovni strany a štátu a vyzval na to, aby vedúci predstavitelia plne prejavili vysoký zmysel pre zodpovednosť a tvorivosť, revolučného ducha sebadôvery a odvahy, ako páni revolúcie a výstavby v prevládajúcej napätej situácii, a tým dôsledne zavádzať do praxe novú strategickú líniu strany.

Poznamenal, že hlavné oddelenia Ústredného výboru strany, ktoré správne držia jej vedúcu líniu, musia zodpovedne, rázne a tvorivo pristupovať k organizácii a nasadení pri rozvoji revolúcie.

Zdôraznil, že funkcionári by mali dôsledne odstraňovať všetky nežiaduce javy, vrátane chronického formalizmu, konformizmu, subjektivizmu, porazenectva, zneužívania straníckej moci a byrokratizmu, nezištne bojovať za realizáciu a implementáciu línie a politiky strany a plniť svoje revolučné povinnosti ako oddaní služobníci ľudu.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp