Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Praha, 12. března čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje lidu socialistické Koreje k úspěšným volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění. 100 % zvolených kandidátů při volební účasti 99,99 % přesvědčivě dokazuje jednomyslnou jednotu pracujícího lidu, který je skutečným pánem společnosti pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce.

Volby v Korejské lidově demokratické republice jsou skutečně demokratickými volbami, protože v nich pracující lid volí obhájce svých zájmů z řad dělníků, rolníků a pracující inteligence. Nekonají se v atmosféře politických a sociálních střetů a není v nich připuštěna kandidatura reakcionářů a korupčníků, sledujících své osobní obohacení a hájících zájmy vykořisťovatelů a imperialistů.

Poslanci v lidové Koreji jsou pevně spojeni s masami a jejich většina se i během výkonu mandátu věnuje svému občanskému povolání. Jsou osvědčenými a třídně uvědomělými pracovníky, vybranými ve stranických a společenských organizacích.

Odmítáme štvaní proti politickému systému v KLDR ze strany hlasatelů falešné politické plurality, považujících za vzor buržoazní demokracii, v níž si voliči mohou vybírat téměř výhradně z kandidátů podporujících imperialismus. Lidově orientovaní kandidáti, usilující o společenský pokrok, jsou v kapitalistických státech upláceni a zastrašováni a revoluční organizace vystavovány perzekuci, takže ve skutečnosti je veškerá moc v rukou vykořisťovatelů a jejich posluhovačů. Pro ostře třídně rozdělenou kapitalistickou společnost je také příznačná politická neuvědomělost a pasivita velké části lidu. Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 se účastnilo 60,84 % oprávněných voličů, do Senátu Parlamentu ČR o rok později 42,26 % a do Evropského parlamentu v roce 2014 jen 18,2 %.

Proběhlé volby do 14. Nejvyššího lidového shromáždění jsou dalším důkazem neotřesitelnosti korejského socialismu, zajištěné skálopevnou jednotou vůdce, strany a lidu, skvělým ovocem velikého kimirsenismu-kimčongilismu.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

v Praze dne 12. 3. čučche 108 (2019)