Skip to content

Druhá národní konference základních propagandistů strany

 

Pchjongjang, 9. března čučche 108 (2019) (KCNA) – 6. a 7. března se v Pchjongjangu uskutečnila druhá národní konference základních propagandistů strany.

Konference analyzovala a zhodnotila úspěchy, zkušenosti, chyby a ponaučení z agitační a propagační práce po první národní konferenci základních propagandistů strany a diskutovala o úkolech a způsobech, jakým mohou základní propagandisté strany dále projevit životaschopnost čučchejsky orientované masové politické práce na základech ideologické fronty pro budování mocného socialistického národa.

 

Konference se zúčastnili pracovníci Oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru Korejské strany práce včetně soudruha Kim Ki Nama, poradce ÚV KSP, a soudruha Ri Jong Sika, prvního zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP, a příkladní instruktoři studijních skupin, lektoři, agitátoři a propagandisté, z nichž každý má na starosti pět rodin z celé země, instruktoři ústředního a okresního třídního vzdělávání a členové uměleckých a operativních propagandistických brigád z Pchjongjangu a dalších částí země, funkcionáři strany na všech úrovních, kteří organizují a řídí práci základních propagandistů strany, a funkcionáři příslušného oboru.

Soudruh Kim Ki Nam přečetl dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una účastníkům druhé národní konference základních propagandistů strany „Zdvojnásobme hybnou sílu naší revoluce prostřednictvím svěží informační a motivační práce“.

 

 

Soudruh Ri Jong Sik přednesl zprávu. Uvedl, že základní propagandisté jsou vlajkonoši a nejdůležitějšími pracovníky působícími na ideologické frontě, kteří vyzbrojují mysl mas ideologií strany a povzbuzují je, aby uskutečňovaly politiku strany, nacházejíce se vždy mezi nimi a v předvoji jejich boje. Poznamenal, že práce vzdělávání a motivace mas prostřednictvím aktivit základních propagandistů je slavnou tradicí ideologické práce naší strany, která byla vytvořena a skvěle uskutečňována velkým vůdcem a velkým generálem, a je jedinečnou metodou masové politické práce, charakteristickou pro Korejskou stranu práce.

Připomněl, že základní propagandisté strany působí jako praporečníci a političtí aktivisté v průběhu boje za budování mocného socialistického národa pod vedením strany, což významně přispívá k vítěznému postupu revoluce. Vyzval základní propagandisty strany, aby skvěle uváděli do praxe závěry 7. sjezdu Korejské strany práce plným projevením ideologické a duševní síly mas prostřednictvím svěží a energické informační a motivační práce pod heslem „Buďme rudými propagandisty a agitátory strany, dávajícími mocný podnět vítěznému postupu socialismu!“

Vyzval stranické organizace na všech úrovních, aby vedly práci se základními propagandisty strany jako součást práce stranických výborů a přinesly rozhodující obrat v masové politické práci.

 

 

Referent zdůraznil, že je zapotřebí hlasitěji rozdunět bubny revoluce a troubit na polnice pokroku, pevně jednomyslně semknuti kolem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, a dynamičtěji bojovat za vybudování všestranně rozvinutého mocného socialistického státu našeho stylu.

Na konferenci byly předneseny projevy. Řečníci uvedli, že základní propagandisté si váží své práce a jsou pyšni na to, že se stali agitátory strany, kteří povzbuzují masy, aby uplatňovaly politiku strany v zákopech první linie na ideologické frontě, kam je strana vyslala, a na které každý čeká. Zdůraznili svůj závazek, že budou skutečnými trubači vždy sdílejícími myšlenky a záměry se stranou a vystřelí salvu soustředěné, pevné a přesné ideologické kampaně. Analyzovali a přezkoumali chyby v práci pro  zlepšení odpovědnosti a role základních propagandistů strany.

  

Účastníci druhé národní konference základních propagandistů strany během pobytu v Pchjongjangu navštívili Mangjongde, rodiště velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Byli seznámeni s revolučním muzeem Mangjongde a připomněli si revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a členů jeho vlastenecké a revoluční rodiny. V jeho rodném domě v Mangjongde si prohlédli pečlivě zachované historické památky.

Navštívili také Muzeum korejské revoluce, hřbitov revolučních mučedníků na hoře Tesong, Muzeum Vítězné vlastenecké osvobozenecké války, historické místo Vlastenecké osvobozenecké války, Státní muzeum darů, Pchjongjangskou přádelnu hedvábí Kim Čong Suk, Vědecko-technický komplex a Ústřední dům třídního vzdělávání.

Byli potěšeni návštěvou Přírodopisného muzea a Ústřední zoologické zahrady a potěšili se vystoupením uměleckých agitačních brigád provincie Jižní Pchjongan a Úřadu pro výstavbu v zahraničí.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp