Skip to content

Ústřední setkání na počest 77. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

 

Pchjongjang, 16. února čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední slavnostní setkání na počest 77. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila se konalo 15. února na Pchjongjangském krytém stadionu.

Setkání se zúčastnili členové prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, kádry strany a vlády, předseda spřátelené strany, vedoucí představitelé orgánů ozbrojených sil, funkcionáři strany a mocenských orgánů, ministerstev a ústředních orgánů, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, učitelé a žáci Revoluční školy Mangjongde a Revoluční školy Kang Pan Sok a další. Přítomny byly také gratulační delegace zahraničních Korejců, zahraniční krajané a vedoucí pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty. Pozváni byli zástupci diplomatických misí, mezinárodních organizací, vojenští přidělenci v KLDR a zahraniční hosté.

 

 

Člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Čche Rjong He přednesl projev. Uvedl, že všichni členové strany, lid a armáda velkolepě oslavují 77. výročí narození soudruha Kim Čong Ila. Dějiny revolučního vedení soudruha Kim Čong Ila jsou slavnou historií nejvýznamnějšího vůdce revoluce a velikána revoluce, který vedl velkou věc čučchejského socialismu jedině cestou vítězství a vykonal tak nesmrtelné zásluhy o tuto zemi a o lidstvo, řekl.

Ocenil soudruha Kim Čong Ila jako skvělého myslitele a teoretika, který poskytl mocnou ideologickou zbraň pro vítězný pokrok věci nezávislosti lidových mas a socialismu, a vynikajícího politika, který zajistil revoluci a budování našimi vlastními silami a naším vlastním způsobem a změnil ideál čučchejského socialismu ve skvělou skutečnost. Poukázal na to, že soudruh Kim Čong Il posílil a rozvinul náš příkladný socialismus v mohutný socialismus, důsledně uplatňující nezávislost v politice, soběstačnost v ekonomice a samostatnost v národní obraně.  Zdůraznil, že soudruh Kim Čong Il je věčným vůdcem Korejské strany práce a lidu, který dokonale vyřešil otázku následnictví věci revoluce, a tak otevřel jasné vyhlídky socialismu našeho stylu.

Řekl, že soudruh Kim Čong Il prosazoval vlasteneckou politiku národního znovusjednocení a otevřel vyhlídku na dovršení nezávislého znovusjednocení země a svým znamenitým diplomatickým důvtipem a energickými vnějšími aktivitami mocně přispěl k posílení a rozvoji světového socialistického hnutí a uskutečnění velké věci nezávislosti lidstva.

 

 

Řečník zdůraznil, že navždy budou zářit revoluční život a zásluhy soudruha Kim Čong Ila, který prošel neprobádanou těžkou cestu a poskytl základ pro věčnou moc a prosperitu socialistické vlasti, třímaje po celý svůj život rudý prapor revoluce. Vyzval k dodání lesku revolučním zásluhám soudruha Kim Čong Ila a neustálému rozvoji velké věci socialismu našeho stylu, který vstupuje na novou úroveň. Podtrhl, že KSP a vláda republiky vynaloží veškeré úsilí na ochranu míru a stability Korejského poloostrova, posílí solidaritu a spolupráci se socialistickými zeměmi a bude rozvíjet vztahy se všemi zeměmi, které jsou přátelské ke Koreji, v rámci ideálů nezávislosti, míru a přátelství.

V tento den se konala slavnostní setkání na počest 77. výročí narození soudruha Kim Čong Ila ve všech provinciích, městech, okresech a průmyslových komplexech.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp