Skip to content

Národní setkání velících důstojníků Dělnicko-rolnických rudých gard

 

Pchjongjang, 12. února čučche 108 (2019) (KCNA) – V pondělí 11. února se konalo v Lidovém paláci kultury národní setkání aktivních velících důstojníků Dělnicko-rolnických rudých gard.

Setkání se zúčastnil člen předseda vlády soudruh Pak Pong Džu, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR; ministr lidové bezpečnosti soudruh Čche Pu Il; první zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP soudruh Ri Man Gon; předseda městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Kim Nung O; velící důstojnosti Dělnicko-rolnických rudých gard všech úrovní a příslušní funkcionáři.

Přítomen byl armádní generál soudruh Ri Jong Gil, náčelník generálního štábu Korejské lidové armády, a funkcionáři v oblasti ozbrojených sil.

 

 

Soudruh Ri Man Gon na shromáždění přednesl dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una účastníkům národního setkání aktivních velících důstojníků Dělnicko-rolnických rudých gard.

Vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Ri Jong Re přednesl zprávu. Uvedl, že Dělnicko-rolnické rudé gardy, založené a rozvíjené pod vedením neskonale velkých osobností, jsou revolučními ozbrojenými silami KSP, která zdědila revoluční tradice protijaponské války. Řekl, že vážený soudruh nejvyšší vůdce, který dodává lesk nesmrtelným zásluhám velkého vůdce a velkého generála v budování čučchejských miličních sil, osvětlil způsob posílení Dělnicko-rolnických rudých gard a zahájil rozkvět budování miličních sil svým energickým vedením.

Láskyplná péče a důvěra váženého soudruha nejvyššího vůdce ve velící důstojníky a mužstvo Dělnicko-rolnických rudých gard slouží jako základní zdroj, aby Dělnicko-rolnické rudé gardy prokázaly svou sílu jako úderný sbor v obraně revoluce, svých rodných domovů a země, zdůraznil referent. Řekl, že za posledních pět let po setkání aktivních velících důstojníků a členů velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard se připravili jako bojovníci silní v ideologii a víře a dosáhli inovací ve zvyšování bojové efektivity rázným bojem v souladu s myšlenkou strany na vybudování čučchejských miličních sil. Poznamenal, že pod vedením strany musí být bojová účinnost Dělnicko-rolnických rudých gard plně posílena a musí být spolehlivě zaručen vítězný pochod socialismu.

Byly předneseny projevy. Řečníci uvedli úspěchy a zkušenosti dosažené v oblasti civilní obrany v minulosti pod vedením strany. Projevy analyzovaly a přezkoumaly řadu tendencí a nedostatků odhalených v práci civilní obrany, včetně nedostatků některých velitelů, kteří nepracují revolučním způsobem v souladu s požadavkem na rozvoj revoluce.

Řečníci vyjádřili pevné odhodlání přinášet nepřetržité inovace v práci Dělnicko-rolnických rudých gard v duchu zaníceného uskutečňování politické strany strany a bojovat se sebedůvěrou v srdečné odezvě na historický dopis váženého soudruha nejvyššího vůdce, a tak věrně odměnit očekávání Ústředního výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Viz též:

Národní setkání k 60 letům Dělnicko-rolnických rudých gard

60 let vítězství a slávy Dělnicko-rolnických rudých gard