Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN se zúčastnil koncertu a recepce k 71. výročí Korejské lidové armády

 

Pchjongjang, 9. února čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un sledoval 8. února u příležitosti 71. výročí založení Korejské lidové armády koncert Státního zasloužilého sboru v sekretariátu Ústředního výboru strany spolu se všemi veliteli velkých kombinovaných jednotek a kombinovaných jednotek KLA.

 

Mezi diváky byli vicemaršál KLA soudruh Ri Mjong Su, první zástupce velitele vrchního velitelství KLA; armádní generál pozemních sil KLA soudruh Kim Su Gil, náčelník generálního politického byra KLA; armádní generál KLA soudruh Ri Jong Gil, náčelník generálního štábu KLA; armádní generál KLA soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil KLDR a další velící důstojníci generálního politického byra a generálního štábu KLA a lidových ozbrojených sil společně s veliteli armádních sborů, divizí a brigád KLA. Zúčastnili se také místopředsedové Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, Tche Čong Su, O Su Jong a Kim Jong Čchol a další vedoucí funkcionáři ÚV KSP a Komise pro státní záležitosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Džu vstoupili do hlediště.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vřele blahopřál všemu sloužícímu mužstvu KLA, slavícímu Den založení armády, 71. výročí založení KLA, a povzbudil je.

Počínaje orchestrální skladbou “Slavná vlast” byla na jevišti uvedena pestrá čísla včetně mužského sboru “Přejeme nejvyššímu veliteli pevné zdraví”, mužského sóla a sboru “Kantáta o maršálovu Kim Ir Senovi” a sboru bez doprovodu “Stojím na stráži vlasti”.

Účinkující procítěně opěvovali důstojnost a moc naší země, dynamicky se rozvíjející se po cestě vítězství socialismu pod moudrým vedením LKSP, a provedli působivou uměleckou prezentaci pevné víry a vůle armády a lidu odhodlaně důvěřovat a následovat jedině stranu a vůdce a bránit je politicky a ideologicky a za cenu svého života, neustále a neúnavně třímajíce bojovou linii hory Pektu, tepnu korejské revoluce.

Když bylo na požadavek váženého soudruha nejvyššího vůdce jako přídavek znovu představeno ženské trio a mužský sbor “Naše státní vlajka” pod vedením lidového umělce Čang Rjong Sika, zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP, publikum bylo uchváceno pocity velkého nadšení a  koncert dosáhl svého vrcholu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil velkou spokojenost s úžasným výkonem vysoké ideologické hodnoty a uměleckými dovednostmi. Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že umělci Státního zasloužilého sboru budou i nadále energicky provádět revoluční umělecké aktivity, aby úctyhodně splnili slavné poslání a povinnost frontových bojovníků na poli literatury a umění.

 

 

Ústřední výbor Korejské strany práce uspořádal recepci u příležitosti 71. výročí založení Korejské lidové armády.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se zúčastnil recepce.

Přítomni byli velitelé generálního politického byra a generálního štábu KLA a Ministerstva lidových ozbrojených sil a všichni velitelé velkých kombinovaných jednotek a kombinovaných jednotek KLA. Zúčastnily se také kádry Ústředního výboru KSP a Komise pro státní záležitosti.

Na recepci vážený soudruh nejvyšší vůdce znovu srdečně poblahopřál všemu sloužícímu mužstvu KLA ke Dni založení armády. Z pověření váženého soudruha nejvyššího vůdce přednesl soudruh Čche Rjong He blahopřejný projev Korejské lidové armádě jménem Ústředního výboru strany.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp