Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Ministerstvo lidových ozbrojených sil

 

Pchjongjang, 9. února čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un vykonal blahopřejnou návštěvu Ministerstva lidových ozbrojených sil v pátek 8. února u příležitosti 71. výročí založení Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal na paměť vyfotografovat s velícími důstojníky KLA před bronzovými sochami velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila na Ministerstvu lidových ozbrojených sil.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zasedl společně s generály a dalšími důstojníky Ministerstva lidových ozbrojených sil a veliteli velkých útvarů KLA v zasedací místnosti Ministerstva lidových ozbrojených sil a srdečně jim poblahopřál ke Dni založení armády.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pronesl velmi důležitý projev. Poslal srdečná blahopřání milovanému sloužícímu mužstvu a jeho rodinám, kteří slaví významný založení armády ve vzrušující době, kdy byla zahájena nová průlomová fáze ve vývoji naší revoluce a úsilí o budování mocné socialistické země bylo posunuto vpřed do nové vývojové fáze. Poznamenal, že ze setkání se všemi veliteli sborů, divizí a brigád KLA při této významné příležitosti má pocit, jako by se setkal se všemi vojáky celé armády, a požádal velitele, aby vojákům sdělili jeho pocit nejvyššího velitele, který na ně vždy myslí a chce být s nimi jednou duší, i když je daleko od nich.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil nezbytnost, aby lidová armáda v letošním roce uskutečnila velký skok vpřed a velké inovace v dějinách revolučního boje naší strany a dějinách budování armády, a tak splnila své historické poslání před érou a revolucí, a vytyčil bojové úkoly pro lidovou armádu.  Zdůraznil, že ještě důkladnější ustavení monolitického systému stranického řízení v celé armádě je základní zárukou pro formování celé armády na principech kimirsenismu-kimčongilismu a dílem nejvyšší důležitosti pro osud země, revoluce a lidu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že stranické organizace a politické orgány lidové armády by měly mít na paměti, že ideologické a morální přednosti jsou absolutní výhodou revoluční armády, které nemohou být ničím nahrazeny, a zárukou jistého vítězství, a ideologická práce musí být vedena ofenzívně, všestranně a prostorně s hlavním důrazem na to, aby celá armáda politicky, ideologicky a morálně zesílila jako dvojitý pilíř a aby se tak celá armáda stala ideologicky čistým krystalem, společenstvím sjednoceným stejnou krví, myšlenkou, záměrem a osudem se stranou. Řekl, že revoluční tradice strany tvoří krevní tepny, které spojují včerejšek s dneškem a zítřkem revoluce čučche a slouží jako neměnný základní kámen, a vyzval k věnování zvláštní pozornosti posilování vzdělání v revolučních tradicích mezi vojáky, aby revoluční duch hory Pektu pronikl celou armádu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil také potřebu hluboce uskutečňovat vzdělávání o prioritě našeho státu správnou metodikou a zajistit tak, aby vojenské masy pevně bránily zbraněmi jasnou budoucnost socialistické vlasti. Poznamenal, že KLA by měla posílit třídní vzdělávání v armádě, jak náleží předvojovým řadám třídního boje, stojícím na přední linii obrany socialismu, pevně třímat zbraně revoluce, a tak nemilosrdně potlačit veškeré manévry nepřátelských sil směřující k podkopání naší ideologie a našeho společenského systému. Zdůraznil, že spolupráce mezi vojenskými veliteli a politickými důstojníky by měla být pozvednuta na vyšší úroveň, neboť je charakteristickým způsobem práce revoluční armády, aby se celá armáda skálopevně semkla kolem strany a důkladně provedla vojenskou linii a politiku strany. Řekl, že přeměna lidové armády na elitní sílu je důslednou politikou strany při budování revolučních ozbrojených sil, a vyzval k důkladnému provedení pětibodové politiky obratu ve výcviku, stanovené Ústředním výborem strany, aby armáda byla vždy vítěznou v jakýchkoliv operacích a bitvách. Zdůraznil potřebu dalšího posílení lidové armády politicky, ideologicky a vojenskou technikou v souladu s požadavky moderní doby.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce  podtrhl potřebu zbavit se všech starých pozůstatků jako formalistického stylu a stereotypních vzorů ve výcviku a neustále zlepšovat obsah a metody výcviku tak, aby vyhovovaly specifickým přírodním a geografickým charakteristikám země a splňovaly požadavky a rysy moderního válčení. Vyzval také celou armádu, aby plně povzbudila výcvikovou horlivost a soutěživého ducha mezi vojáky prostřednictvím masového hnutí, včetně hnutí vzorných střelců a dělostřelců. Základním klíčem k tomu, aby se armáda stala elitními revolučními ozbrojenými silami, je ideologická a odborná revoluce, modernizace zbraní a vybavení a nastolení vojenské disciplíny. Řekl, že všechny jednotky a podjednotky celé armády by měly pozvednout horký vítr tří bodů k dosažení nového obratu ve zlepšování logistického zásobování a života vojáků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že lidová armáda by měla nadále vysoko třímat heslo „Ujměme se všeho – obrany země i socialistické výstavby!“ a projevit duch výdrž v boji a budování, příznačnou pro KLA ve všech oblastech socialistické výstavby, jak požaduje strana, a tak sehrát důležitou roli v letošním rozhodujícím roce při uskutečnění pětileté strategie národního hospodářského rozvoje.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce načrtl způsoby úspěšného plnění důležitých úkolů svěřených lidové armádě v letošním roce: posílit úlohu stranických organizací a politických orgánů na všech úrovních lidové armády, tvořivě překonat potíže a překážky s revolučním duchem spoléhání na vlastní síly a plně posílit vojenskou moc.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že důvěra strany ve velitele lidové armády je velmi vysoká, a vyjádřil naději a přesvědčení, že oni, kteří berou plnou zodpovědnost za práci svých jednotek před stranou a revolucí, vlastí a lidem, dosáhnou ještě většího úspěchu ve své práci. Dodal, že odhodlání a vůle strany, zaměřené na zahájení nového plánu budování socialistické moci uskutečněním přání velkých vůdců, jsou neotřesitelné a neexistují žádné síly, které by mohly zabránit triumfálnímu pochodu naší vlasti. Požádal celou armádu, aby se těsněji semkla kolem Ústředního výboru strany a bojovala za uskutečnění velké věci revoluce čučche.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp