Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s uměleckou delegací, která se vrátila z Číny

 

Pchjongjang, 1. února čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se setkal v sekretariátu Ústředního výboru strany s přátelskou delegací uměleckých pracovníků KLDR, kteří se vrátili z úspěšného vystoupení v Čínské lidové republice, a nechal se s ní na paměť vyfotografovat.

 

Všichni členové delegace se roztleskali, vzhlížejíce k váženému soudruhu nejvyššímu vůdci, který nejen energicky vedl celý proces přípravy uměleckého vystoupení a vynakládal neustálé úsilí beze spánku a odpočinku, aby toto představení v ČLR bylo významným momentem pro oslavu nového rozkvětu korejsko-čínského přátelství, ale také umělcům, vzdáleným od vlasti, několikrát poslal telegram vděčnosti za úspěšné vystoupení, a tím je srdečně inspiroval a vedl je tak, aby hlasy přátelství zazněly ještě hlasitěji a šířeji.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce radostně přivítal členy delegace a velmi ocenil práci delegace uměleckých pracovníků, kteří představili nádherné a nadšené umělecké výkony, prodchnuté žhavou touhou a upřímností naší strany a lidu vůči čínské straně a  lidu k ozdobení začátku kulturní výměny mezi KLDR a ČLR v letošním roce a pro uvedení do praxe bohatým a úspěšným představením záměru strany rozvíjet korejsko-čínské přátelství v souladu s požadavky nové éry.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil spokojenost s tím, že umělci plně projevili vysokou uměleckou úroveň a talent a úspěšně vystoupili v Číně, a tak potěšili váženého generálního tajemníka soudruha Si Ťin-pchinga a jeho manželku, členy Komunistické strany Číny a čínský lid. Poděkoval všem členům delegace, kteří se aktivně podíleli na povzbuzení a dalším posilování citových a kulturních vazeb obou zemí.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnu budou umělci úspěšně vystupovat v ČLR jakožto aktivní propagandisté ​​naší strany a rozvinou novou uměleckou činnost, ve které představí ideologii a vůli naší strany a tím mocně povzbudí korejský lid v jeho boji na obranu strany a socialismu a budování mohutného socialistického státu našeho typu a jako jádro čučchejského hudebního umění splní nádherné poslání a povinnost. Potom se s nimi nechal na paměť vyfotografovat.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp