Skip to content

Súdruh Čche Rjong He skontroloval Vinalonový závod 8. februára a závod na výrobu hnojív Hungnam

Hamhung, 15. januára čučche 108 (2019) (KCNA) – Súdruh Čche Rjong He, člen predsedníctva Politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a podpredseda ÚV KSP, navštívil Vinalonový závod 8. februára a závod na výrobu hnojív v Hungname.

Povzbudil pracovníkov, ktorí plne prejavujú bojového ducha sebadôvery a vytrvalosti na pracoviskách spojených s vedením bezmedzne veľkých mužov a podrobne sa informoval o riadení, prevádzke a výrobe v závodoch.

Na odborných poradách zdôraznil potrebu uskutočňovať úprimné politicko-ideologické vzdelávanie prostredníctvom revolučných múzeí a súčasne čo najskôr zvýšiť produkciu vo Vinalonovom komplexe 8. februára a prekonať plán výroby hnojív v hungnamskom závode dôkladným spravovaním zariadení, zlepšením technickej kontroly vo všetkých výrobných procesoch a udržaním ich v plnej prevádzke.

Zdôraznil aj potrebu dodávať suroviny a materiály na uvedenie výroby do normálu a zlepšiť životné podmienky zamestnancov.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp