Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Čínskou lidovou republiku

 

Pchjongjang, 10. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil ve dnech 7. – 10. ledna čučche 108 (2019) Čínskou lidovou republiku na pozvání soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidenta Čínské lidové republiky.

 

Váženého soudruha nejvyššího vůdce doprovázela jeho manželka Ri Sol Džu. Součástí jeho doprovodu byli soudruzi Ri Su Jong, Kim Jong Čhol, Pak Tche Song, členové politického byra a místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce; soudruh Ri Jong Ho, člen politického byra ÚV KSP a ministr zahraničních věcí; soudruh No Kwang Čchol, kandidát politického byra ÚV KSP a ministr lidových ozbrojených sil; soudružka Kim Jo Čong, kandidátka politického byra a první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP; soudruzi Ri Il Hwan a Čche Tong Mjong, vedoucí oddělení ÚV KSP a další vedoucí funkcionáři ÚV KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR.

Vlak s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem přijel do Tan-tungu, hraničního města Číny, ve 21:30 pekingského času 7. ledna. Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Džu vystoupili z vlaku a radostně se přivítali s kádry čínské strany.

 
 

V 11 hodin dopoledne 8. ledna vážený soudruh nejvyšší vůdce přijel do hlavního města Pekingu. Srdečně se pozdravil s vedoucími stranickými a vládními funkcionáři Číny a zamířil do státního hotelu Diaoyutai. 8. ledna v 17 hodin se ve Velké síni lidu setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem. Po vstupu do Velké síně lidu byli soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Džu uvítáni soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan.

Ve Velké síni lidu se konal velkolepý uvítací obřad u příležitosti návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně.

Nejvyšší představitelé obou stran a obou zemí se pozdravili v soudružské, srdečné a přátelské atmosféře. Vyměnili si hluboké a upřímné názory na otázku dalšího posílení a rozvíjení přátelství a jednoty, výměny a spolupráce mezi oběma stranami a oběma zeměmi v souladu s požadavky doby a také v mezinárodních a regionálních otázkách společného zájmu, zejména v otázce společného výzkumu a koordinace řízení situace na Korejském poloostrově a vyjednávání o denuklearizaci. Vyslovili vzájemné porozumění, podporu a solidaritu s ohledem na nezávislá stanoviska, které zastávají vlády a strany obou zemí v oblasti zahraničních vztahů.

 

Jednomyslně se dohodli na neustálém zachovávání stanoviska konečného a mírového urovnání jaderné otázky na Korejském poloostrově s cílem vyjít vstříc zájmům mezinárodního společenství a všech stran kolem  poloostrova řádným řízením situace na poloostrově, který vstoupil do důležité a rozhodující doby.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že KLDR nemění své hlavní stanovisko k udržení cíle denuklearizace Korejského poloostrova, upřímným prováděním společného prohlášení ze singapurského summitu KLDR – USA a úsilím o vyjednání mírového řešení, s poukazem na obtíže a obavy vznikající při zlepšování vztahů KLDR – USA a vyjednávání o denuklearizaci a vyhlídky jejich vyřešení.

Soudruh Si Ťin-pching řekl, že plně souhlasí s tím, že zásadní otázky navrhované stranou KLDR jsou oprávněnými požadavky a racionální body jejího zájmu by měly být řádně vyřešeny. Zúčastněné strany by měly tomuto problému přikládat velkou důležitost a zvolit správnou metodu k jeho řešení. Pokračoval, že čínská strana bude vždy hrát pozitivní a konstruktivní roli při obraně základních zájmů obou stran a stability situace na poloostrově jako spolehlivý týl, věrní soudruzi a přátelé korejských soudruhů.
 
 
Nejvyšší představitelé obou stran a obou zemí se dohodli na nových plánech zachování, rozšiřování a rozvoje tradic návštěv na vysoké úrovni v politické, hospodářské, vojenské, kulturní a dalších oblastech v novém roce, který zaznamenává 70. výročí založení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Soudruh Kim Čong Un pozval soudruha Si Ťin-pchinga, aby ve vhodnou dobu oficiálně navštívil KLDR, a soudruh Si Ťin-pching pozvání s potěšením přijal a informoval o tomto plánu.

Rozhovory probíhaly od začátku do konce v srdečné, soudružské a přátelské atmosféře.
 Soudruh Si Ťin-pching uspořádal velkou recepci ve Velké síni lidu večer 8. ledna k uvítání návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně. Soudruh Si Ťin-pching přednesl na recepci blahopřejný projev. Vážený soudruh nejvyšší vůdce pronesl odpověď.

Na recepci uvedli čínští umělci mimořádné představení na počest historické návštěvy váženého soudruha nejvyššího vůdce v Číně. Vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma státu Ri Sol Džu vystoupili na pódium se soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho chotí Peng Liyuan, aby poděkovali umělcům a vyfotografovali se s nimi.


 

Soudruzi Kim Čong Un a Si Ťin-pching se znovu setkali ve středu 9. ledna v hotelu Peking. Vážený soudruh nejvyšší vůdce vedl upřímnou konverzaci se soudruhem Si Ťin-pchingem, dále prohlubující mimořádné soudružství a přátelství.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil spokojenost s tím, že vykonal pozoruhodnou a užitečnou návštěvu bez jakýchkoliv nepříjemností díky mimořádné péči a pohostinnosti soudruha Si Ťin-pchinga, za což mu poděkoval. Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Džu se rozloučili se soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan a slíbili si, že se znovu setkají.

Dopoledne soudruh Kim Čong Un společně s doprovázejícími funkcionáři a svým doprovodem navštívil pobočku farmaceutické továrny Beijing Tongrentang Co. Ltd.

Ve středu 9. ledna v 15:00 hodin pekingského času soudruh Kim Čong Un úspěšně dokončil svou historickou návštěvu Číny a odjel z Pekingu.

Před odjezdem z nádraží v Tan-tungu vážený soudruh nejvyšší vůdce poslal osobní děkovný dopis soudruhu Si Ťin-pchingovi za jeho nádherné a vřelé přivítání a srdečnou a vynikající pohostinnost.
 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp