Skip to content

Slavnostní setkání ke 20. výročí Společnosti Pektusan

Praha, 9. ledna čučche 108 (2019) – V úterý 8. ledna čučche 108 (2019) se v Praze uskutečnilo slavnostní setkání výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan u příležitosti 20. výročí jejího založení.

Úvodní projev přednesl předseda společnosti soudruh RSDr. Jozef Servista. Připomněl dějiny organizace a připomněl zásluhy jejích zakladatelů a poděkoval funkcionářům a členům za jejich aktivity. Plný text projevu přinášíme zde.

Pracovníci velvyslanectví předali soudruhu Servistovi blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila k tomuto výročí. Text blahopřání uvádíme zde.

Byli přijati noví členové.

Byla přednesena zpráva o agitaci a propagaci společnosti a diskutovány návrhy na její zlepšení.

Účastníci jednání vysoce ocenili novoroční projev váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a přijali k němu prohlášení, které zveřejňujeme zde.

Byl ustaven přípravný výbor k připomenutí výročí, státních svátků a významných dní KLDR v letošním roce.

V diskusi účastníci ocenili zásluhy KLDR o věc socialismu a národní nezávislosti. Kritizovali neokoloniální tragickou současnost České republiky a otrocké postavení pracujících v ní, kontrastující se šťastným životem lidu Korejské lidově demokratické republiky, neznající nezaměstnanost a bezdomovectví a překypující budovatelským nadšením a sociálními výdobytky.