Skip to content

Prohlášení k novoročnímu projevu soudruha KIM ČONG UNA

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k novoročnímu projevu nejvyššího představitele KLDR soudruha KIM ČONG UNA

 

Výbor Pektusanu projednal na svém jednání 8. 1. 2019 plný text projevu nejvyššího vůdce KLDR soudruha KIM ČONG UNA a po diskusi zaujímá následující prohlášení.

Oceňuje vyrovnaný obsah předneseného projevu, kterým vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil práci všeho korejského lidu, který se plně věnoval výstavbě socialismu novém revolučním duchu čučche. V projevu vznesl pozdravy krajanům žijícím na jihu i v zahraničí. Pozdravy zaslal také hlavám států a přátelům, kteří usilují o společenský pokrok, mír a spravedlnost. Zvýraznil úlohu lidu při budování socialismu a obrany své suverenity.

Jako vyjádření k vytvoření mírové orientace politiky KLDR na Korejském poloostrově a její mezinárodní prestiže plně podporujeme a jsme solidární s takovýmto procesem v současné době.

Velice nás zaujaly statě věnující se ekonomice, která díky čučche dosahuje stále lepších výsledků.

Sami ze svých vlastních poznatků z návštěv v KLDR a medií KLDR jsme toho názoru, že veškeré úsilí Korejské strany práce a soudruha KIM ČONG UNA je zaměřeno na neustálém zvyšování životní úrovně, úrovně vědy a techniky, školství, zdravotnictví, kultury, průmyslu a zemědělství, umění a vlastní bezpečnosti země.

Je potěšitelné, že oceňuje úsilí všech občanů a nikoho nepreferuje.

Naše poznatky potvrzují budování silné socialistické země!

Z jeho projevu je cítit velká zodpovědnost Korejské strany práce a soudruha KIM ČONG UNA za revoluční pokrok uplatňování čučche ve všech oblastech výroby, společenského pokroku a zrychlení výstavby socialismu, která zabezpečí splnění cílů vytýčených na zasedání Ústředního výboru KSP v dubnu roku 2017 a nyní zdůrazněný v projevu do jednotlivých do jednotlivých sfér.

V projevu jsou zvýrazněny úkoly jednotlivých odvětví národního hospodářství.

Z hodnocení uplynulého roku se soudruh KIM ČONG UN nevyhýbá ani kritickému pohledu na odvětví, která zaostávají za potřebami národního hospodářství a zvyšování životní úrovně lidu.

Jsme rádi, že se podařilo KLDR docílit, jak je v projevu uvedeno, dalšího pokroku ve snižování napětí mezi severem a jihem, zejména díky úsilí KSP a osobně nevyššího představitele KLDR soudruha KIM ČONG UNA.

Vyslovujeme tomuto pokroku v jednáních mezi severem a jihem plnou podporu a solidaritu. Takovouto politikou je možné v případě stejných záměrů i na jihu vymýtit vojenské nepřátelství a z Korejského poloostrova učinit trvalou oblast míru!

Jsme přesvědčeni, že mírová politika KLDR přispěje také ke zmírnění napětí ve vztazích KLDR a USA.

Země, která v minulém roce oslavila grandiózním způsobem 70.výročí svého vzniku, píše nové revoluční dějiny čučche.

Společnost česko-korejského přátelství přeje Korejské straně práce, soudruhu KIM ČONG UNOVI a korejskému lidu především mír, uzavření mírové smlouvy s USA a úspěch při znovusjednocení země.

Ať žije socialismus korejského stylu!

Sláva Korejské straně práce a soudruhu KIM ČONG UNOVI!

Ať dále sílí a vzkvétá přátelství mezi KLDR a jejími přáteli!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche