Skip to content

20. výročí Společnosti Pektusan

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na slavnostním setkání jejího výboru v Praze dne 8. ledna čučche 108 (2019)

 

Vážené soudružky a soudruzi, přátelé a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan!

Chtěl bych vzpomenout 6. 1. 1999, kdy byla naše společnost ministerstvem vnitra zaregistrována. Díky této registraci začala svoji činnost rozvíjet samostatně, nezávisle na Společnosti 2001, kterou tehdy vedl prof. Ing. Břetislav Chvála, DrSc.

Chci dnes poděkovat a vyslovit srdečný dík tehdejšímu přípravnému výboru, který pracoval ve složení: soudruh Jiří Jarka, soudružka RSDr. Marie Hrůzová a Ing. Miroslav Šmoldas. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru byl soudruh Jiří Jarka.

První Stanovy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Tato příležitost mi umožňuje, abych jejich čin ohodnotil jako výraz jednoznačných postojů ke kapitalistickému vývoji v naší republice po kontrarevoluci v roce 1989.

Zejména je třeba ocenit jejich postoje vůči KLDR, kdy byla tato země budující socialismus trnem v oku všech imperialistických zemí světa, zejména USA, které ji označily za osu zla.

Nová organizace se pustila do velkého díla. Jejím prvním předsedou se stal veliký přívrženec KLDR a jejího vývoje soudruh Jiří Jarka.

 

Soudruzi Jiří Jarka (vlevo) a RSDr. Jaroslav Kafka

 

Byl to on, který s celým výborem získal další nové členy společnosti, příznivce KLDR a mnoho sympatizantů. Společnost se stala fungujícím článkem pro styk s veřejností a zveřejňování pravdy o životě a vývoji v KLDR.

Uskutečňovaly se nejen schůze výboru, ale byly organizovány besedy o KLDR po celé republice a bylo získáno mnoho dalších nových členů.

Vždy po roce se uskutečňuje plénum, které hodnotí činnost organizace za uplynulé období a stanovuje úkoly pro další období.

Společnost zaslala rovněž dopis OSN, kde žádala, aby USA byly odsouzeny za zločinnou válku proti KLDR.

Soudruh Jarka a celý výbor oceňovali činnost věčného a nesmrtelného prezidenta KLDR soudruha Kim Ir Sena, který byl zakladatelem KLDR a velikým vůdcem po válce, kterou vedly USA proti malé a mírumilovné zemi. V takovéto situaci dokázal začít budovat socialismus, který by tehdy, stejně jako i dnes, imperialisté viděli nejraději na smetišti dějin. Soudruh Jarka byl za svoji činnost a svůj vztah ke KLDR vyznamenán nejvyššími korejskými vyznamenáními. Až do své smrti byl čestným předsedou společnosti Pektusan. Rovněž navštívil KLDR.

Právě díky činné práci Společnosti Pektusan může naše Společnost pokračovat dále a rozvíjet svoji činnost.

Dovolte mi vedle soudruha Jarky uvést několik dalších jmen soudruhů nebo soudružek, kteří se podíleli na dobré činnosti, která tvoří základ i pro další léta. Jedná se např. o soudružku Hrůzovou, Brunnerovou, Kafku, Boučka, Dr. Mirko Svobodu, Jiřího Svobodu, Jakeše, Webera, Hájkovou, Křížka a dalo by se jmenovat řadu dalších a dalších, kteří v počátcích přispívali k prohlubování znalostí našich občanů o KLDR.

Léta plynula a soudruh Jiří Jarka předal v roce 2006 štafetu svému spolubojovníkovi soudruhovi RSDr. Jaroslavu Kafkovi, který byl nucen v roce 2017 ze zdravotních důvodů funkci předsedy ukončit a je doposud čestným předsedou Společnosti Pektusan.

Za jeho působení ve funkci došlo ke zvýšení členské základny a upevnění vztahu ke KLDR a ambasádě. Soudruh Kafka navštívil KLDR několikrát.

Za svoji činnost, kterou vyvíjel ve prospěch upevňování vztahů a šíření pravdivého obrazu o KLDR, byl oceněn nejvyššími státními vyznamenáními. Bohužel, jeho zdravotní stav mu neumožnil podílet se ve funkci předsedy na dalším zkvalitňování její práce.

Plénum, jako nejvyšší orgán Společnosti Pektusan, provedlo v roce 2018 několik změn ve složení výboru Společnosti. Předsedou byl zvolen soudruh RSDr. Jozef Servista, prvním místopředsedou soudruh Lukáš Vrobel a do funkce místopředsedy byl zvolen soudruh Alexander Velitš.

 

 

RSDr. Jozef Servista (vpravo) a Alexander Velitš

 

Lukáš Vrobel

 

Výbor se schází pravidelně a činnost Pektusanu je také prezentována na internetových stránkách naší Společnosti. Tento proces mohl nastat díky novým a mladším soudruhům, kteří tuto činnost provádějí zdarma a ve volném čase. O činnost Pektusanu se zajímají díky mladým soudruhům další lidé, kteří získávají poznatky o naší práci, účastní se přímo jednáních výboru. Velikou pomoc máme tedy v internetu, kam umisťujeme aktuální informace o dění v KLDR, našem životě, zveřejňujeme překlady různých dokumentů získaných od soudruhu z ambasády, z Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) nebo odjinud.

Různé informace získáváme také z jednání se soudruhem velvyslancem Kim Pchjong Ilem. Informace získáváme také sami, a to pobyty v KLDR. Naše delegace se zúčastnily velice významných akcí jako například oslav 100. výročí narození velikého myslitele a představitele KLDR, věčného presidenta soudruha Kim Ir Sena, nebo 105. výročí narození soudruha Kim Ir Sena, 70. výročí vzniku KLDR, mezinárodního festivalu „Sláva velkému pektusanskému národu“, konferencí o myšlence čučche aj.

Uspořádali jsme za těch dvacet let mnoho a mnoho besed a setkání s lidmi v různých částech republiky, kde jsme diskutovali o pravdivém obrazu života a úspěšného budování socialismu v této krásné zemi, o níž se u nás zveřejňují v našich sdělovacích prostředcích jenom samá negativa. Přitom opak je pravdou. Na těchto besedách se podíleli např. s. Jarka, Kafka, Weberová, Velitš, Vrobel, Servista a další.

Jsme rádi, že se našich akcí účastní dosti mladších soudruhů a soudružek, kteří přicházejí se zájmem dozvědět se, pokud možno, dostatečné množství pravdivých informací o tom, co se v Koreji děje, jak tam lidé žijí, o kultuře, výstavbě, bezpečnosti, přírodě apod.

Snažíme se mimo internetu vydávat také naše periodikum Pektusan.

Naším cílem není projednávat a hovořit o věcech pouze mezi sebou, ale i nadále svoji činnost zaměřovat na organizování a setkávání s lidmi.

Přeji Pektusanu i do dalších let optimismus a úspěchy.

 

RSDr. Jozef Servista, předseda společnosti,

nositel vyznamenání KLDR – Řádu přátelství II. stupně