Skip to content

Rodong sinmun: Kapitalistická spoločnosť nemá budúcnosť

Pchjongjang, 8. januára čučche 108 (2019) (KCNA) – Denník Rodong sinmun (Noviny práce) v utorňajšom vydaní uvádza, že imperialisti a ich hlasné trúby propagujú „ekonomickú prosperitu,“ „demokraciu“ a „civilizovanosť“ Západu a vykrikujú, že kapitalizmus je spoločnosť, ktorá dokáže dosiahnuť skutočnú prosperitu a pokrok.

Je to úplná lož a ​​podvod. Kapitalizmus sa zdá byť životaschopný navonok, ale zvnútra je každým dňom čoraz viac prehnitý kvôli prehlbujúcim sa rozporom.

„Ekonomická prosperita“ v kapitalistických krajinách nezbavuje ľudí úzkosti a starostí o živobytie, ale vedie k diametrálne opačným výsledkom.

„Demokracia“ v kapitalistickej spoločnosti je protiľudovou diktátorskou politikou boháčov a hŕstky privilegovaných skupín.

Politici kapitalistických krajín popisujú pluralitný a parlamentný systém Západu ako najvyspelejší a ideálny demokratický politický režim. Avšak skutočnú moc nad politikou držia v rukách veľké monopoly. V kapitalistickej spoločnosti, kde vládnu oligarchovia a ich poskokovia, nemôže existovať žiadna skutočná demokratická politika.

Stav západnej civilizácie je naozaj úbohý. Jedno z jej hlavných hesiel – „liberalizácia myšlienok“ je v skutočnosti maskou extrémneho individualizmu a epikureizmu. Západná civilizácia nedokáže priviesť ľudí k nezávislému mysleniu, ale robí z nich otrokov peňazí.

Kapitalistická spoločnosť je charakteristická najmä deformovaným materiálnym životom, chudobným duševným a kultúrnym životom a reakčným politickým životom, ktorý dokazuje jeho protiľudovú povahu a skazenosť.

Je to zhnitá a chorá spoločnosť, spoločnosť bez budúcnosti, ktorá sa blíži k svojmu zániku.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp