Skip to content

Přednáška o KLDR v Brně

Brno, 7. ledna čučche 108 (2019) – V Brně se v sobotu 5. ledna uskutečnila přednáška o Korejské lidově demokratické republice, jejímž základem byla komentovaná prezentace fotografií z návštěv lidové Koreje delegací Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v dubnu 2017, dubnu 2018 a září 2018. První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh Lukáš Vrobel seznámil asi 30 přítomných, mezi kterými převažovali mladí lidé, s pozitivními dojmy ze země skutečného socialismu a s její politikou, zaměřenou na zvyšování životní úrovně lidových mas, ale i jejich třídního uvědomění. 

V závěru přednášky referent odpověděl na  dotazy. Následovala projekce záznamu hudebních představení z KLDR. Účastníci si mohli prohlédnout obrázkové publikace z KLDR a noviny Rodong sinmun (Noviny práce), k rozebrání byl časopis Pektusan a samolepky k 70. výročí KLDR. Na rozdíl od zvrácených aktivit profesionálních pomlouvačů lidové Koreje byla akce přístupná zdarma. Ačkoli posluchači pocházeli ze širokého politického spektra, převažovaly pozitivní ohlasy.

Poděkování za pořádání přednášky patří iniciátorovi soudruhu Davidu Pazderovi, a dále pořadateli, kterým byla kavárna a bar “Café In The Ghetto”.