Skip to content

Súdruh Kim Čong Il – velikán, ktorý významne prispel k dosiahnutiu veci nezávislosti

Pchjongjang, 10. decembra čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Pokrokoví ľudia sveta vysoko velebia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila ako najväčšieho dobrodinca a neskonale veľkého mudrca, ktorý má nesmrteľné zásluhy na veci globálnej nezávislosti.

Veľký vodca súdruh Kim Čong Il je bezmedzne veľkým mužom, ktorý bránil osud socializmu prostredníctvom svojich neúnavných ideologických a teoretických aktivít a energického vedenia.

Koncom minulého storočia prešlo svetové socialistické hnutie nečakanými skúškami – tragickou situáciou, pri ktorej boli v rôznych krajinách stiahnuté socialistické červené vlajky. Vo svetovej politickej štruktúre a rovnováhe medzi silami sa udiali veľké zmeny.

Imperialisti a odpadlíci od socializmu tvrdili, že samotná myšlienka socializmu bola chybná a že 21. storočie bude storočím bez socializmu.

Politické strany, organizácie a pokrokoví ľudia mnohých krajín, ktorí sa usilovali o nezávislosť, spravodlivosť a socializmus, v tejto tragickej situácii kolísali medzi rôznymi frakciami. V čase, keď stál osud veci socializmu na križovatke, súdruh Kim Čong Il zasadil tvrdý úder protisocialistickej sofistike imperialistov a renegátov socializmu, a vďaka svojmu nekonečnému odhodlaniu, múdremu vedeniu a energickým ideovo-teoretickým aktivitám zachránil socialistické hnutie od krízy.

Súdruh Kim Čong Il je neuveriteľne veľký človek, ktorý ubránil vec socializmu, vec ľudskej nezávislosti, a svojimi vynikajúcimi ideologicko-teoretickými aktivitami a energickým vedením, ale tiež svojimi ušľachtilými cnosťami a osobnosťou zmenil svet.

Rodong sinmun (Noviny práce) – www.rodong.rep.kp