Skip to content

Soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci Wonsanské obuvní továrny

 

Pchjongjang, 3. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci Wonsanské obuvní továrny. Doprovázel ho soudruh Hwang Pjong So, první zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP; soudruh Čo Jong Won, zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP; a soudruzi Kim Čchang Son a Ma Won Čchun, funkcionáři Komise pro státní záležitosti.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pozdravil dělníky továrny a řekl, že byl potěšen zprávou, že Wonsanská obuvní továrna získala první místo na nedávné národní výstavě obuvi a že obuv značky „Mebongsan“, vyráběná továrnou, se mezi lidem těší nejlepší pověsti. Dodal, že malá provinční továrna se stala obuvní továrnou známou po celé republice, která vede obuvní průmysl země. Prohlédl si rudý koutek výchovy v revolučních dějinách a místnost věnovanou dějinám továrny a nově uspořádanou výstavu vzorků.

Když si vážený soudruh nejvyšší vůdce pozorně prohlížel historické materiály vystavené v rudém koutku historicko-revoluční slávy, řekl hluboce zamyšlen, že stará a sešlá továrna se úplně změnila, a poznamenal, že tato továrna, kterou velký generál navštívil v posledním období svého života  a velmi se ni o staral, se dnes stala vzorem a standardem obuvních továren naší země. Zdůraznil, že je třeba pravidelně a denně organizovat návštěvy rudého koutku historicko-revoluční slávy, aby všichni pracující hluboce uchovávali ve svých srdcích dějiny vývoje továrny a historii terénních pokynů v práci továrny, kde zůstaly stopy vlastenectví a sebeobětování velkého generála, aktivně povstali ke splnění kurzu strany a úspěchem velké produkce uskutečnili celoživotní touhu velkého generála.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se kontrolou různých míst továrny podrobně seznámil s prováděním politiky strany. Zdůraznil, že v zájmu uspokojování každodenně rostoucích požadavků lidu je nutné pokračovat v úsilí o zajištění kvality na světové úrovni s důrazem na zajištění různorodých vzorů, příjemných barev a lehkosti a trvanlivosti při splnění estetického vkusu našeho lidu. Předpokladem ke zlepšení kvality obuvi je dobrá koncepce, opakovaně zdůrazňoval a vyzýval k hlubokému studiu a aktivnímu zavádění světových trendů vývoje a výroby obuvi a tím primárně usilovat o nové modely obuvi, oblíbené lidem. Pochválil továrnu za získání zpětné vazby od veřejnosti po umístění „knih zpětné vazby“ do prodejen a uvedení připomínek do výroby, a poznamenal, že továrna by měla naslouchat názorům lidu a hluboce zvážit, jaké druhy obuvi potřebují lidé různých věkových kategorií a pracovních míst v různých ročních obdobích, a vytvářet tak více obuvi upřednostňované a požadované všemi muži a ženami, mladými i starými.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal na paměť vyfotografovat s pracujícími na různých místech výroby.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp