Skip to content

Soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci Tegwanské sklárny

 

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci Tegwanské sklárny. Doprovázeli ho soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruzi Čo Jong Won a Kim Jong Su, zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP, a soudruzi Kim Čchang Son a Ma Won Čchun, funkcionáři Komise pro státní záležitosti.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si nejprve prohlédl rudý koutek výchovy v revolučních dějinách a místnost věnovanou historii továrny a seznámil se s ideologickým vzděláváním zaměstnanců. Vysoce ocenil, že továrna položila základy ideologického vzdělávání tak, aby mělo výchovný význam, a že pravidelně bezchybně probíhá vzdělávací práce mezi jejími funkcionáři a zaměstnanci k hlubokému vštípení nesmrtelných zásluh vedení KSP do jejich srdcí.

Při pohledu na cenné fotografické materiály a historické památky vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že sklárna postavená z přímé iniciativy velkého vůdce se stala největší základnou pro výrobu optického skla pod vedením velkého generála. Pochválil bojovou cestu dělnické třídy této továrny, která neochvějně podporovala politiku strany ve výrobě optického skla, naléhavě potřebného pro vědu, vzdělání a hospodářský rozvoj země navzdory minulé obtížné situaci státu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zkontroloval různá výrobní oddělení továrny, seznámil se se stavem výroby a prohlédl si skleněné výrobky a nově vyrobené optické přístroje. Vysoce ocenil výrobky továrny a s velkým potěšením řekl, že jak říkal naposledy, sklo a optické přístroje z Tegwanských skláren jsou perfektní pro všechny odběratele. Vzhledem k tomu, že svět se rychle mění a rozvíjí, vyzval k trvalému úsilí o uvedení celopodnikového výrobního procesu a postupu pro kontrolu zboží na moderní bázi a zavedení technologií pro modernizaci, neuspokojeni současnými úspěchy, a tak vyrábět ještě lepší optické sklo a měřící zařízení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil naději a přesvědčení, že členové strany a ostatní pracovníci závodu dosáhnou ještě větších úspěchů ve vývoji a výrobě nového zboží v souladu s linií strany pro budování ekonomické mocnosti.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp