Skip to content

Soudruh Kim Čong Un vedl generální plán pro výstavbu města Sinuidžu

 

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un společně s vedoucími funkcionáři strany, správy a projektování provincie Severní Pchjongan prověřil a vedl generální plán výstavby města Sinuidžu.

Doprovázeli ho soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP; soudruzi Čo Jong Won a Kim Jong Su, zástupci vedoucích oddělení Ústředního výboru KSP; soudruzi Kim Čchang Son a Ma Won Čchun, funkcionáři Komise pro státní záležitosti; soudruh Čong Kjong Il, předseda lidového výboru provincie Severní Pchjongan; soudruh Ri Tche Il, předseda provinčního výboru strany Severního Pchjonganu; soudruh Ri Če Nam, předseda městského výboru strany v Sinuidžu; soudruh Ri Čong Rjol, předseda lidového výboru města Sinuidžu a příslušní pracovníci včetně zástupců projektového úřadu provincie Severní Pchjongan.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se podrobně seznámil s prováděním pokynů velkého vůdce a velkého generála pro výstavbu města Sinuidžu, podrobně prověřil generální plán pro výstavbu města Sinuidžu a dioramu budoucího města a stanovil úkoly a způsoby, jak úspěšně povznést město Sinuidžu, aby splnilo požadavky současné doby. Řekl, že je nezbytné vytvořit centrum města Sinuidžu hluboko v jižní oblasti Sinuidžu se sochami velkých vůdců na ústředním náměstí jako osou, rozměrově uspořádat výškové bytové a veřejné budovy na úrovni provincie a města v jeho okolí, úspěšně uspořádat bloky obytných výškových budov a mrakodrapů podél hlavní osy a hlavní silnice města a břehu řeky Amnok v uměleckém výtvarném směru a vybudovat mnoho parků v obytné oblasti, čímž se město změní na město parků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je třeba vybudovat mnoho moderní a majestátní architektury překypující národní povahou, aby se stalo městskou branou země, a vyzval k úspěšnému uspořádání veřejných budov, jakými jsou divadlo, kino, sportovní vesnice, zimní stadion a vědecko-technická knihovna a zařízení služeb včetně hotelu a obchodního domu, racionálním způsobem a s moderní chutí. Také vydal pokyn k modernizaci současných průmyslových oblastí a přestavbě železniční stanice města a letiště Uidžu.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil potřebu věnovat velkou pozornost také vytváření kulturního prostředí včetně městské zeleně a vyzval k vytvoření zelených pásů v blízkosti hlavní silnice města a v okolí průmyslové oblasti, aby bylo zajištěno, že na každého občana připadne 50 čtverečních metrů zeleně, a k vybudování pohodlného a mimořádného městského parku, botanické zahrady a rekreační plochy, aby vyhovovaly specifickým místním podmínkám města. Poznamenal, že nejdůležitější je při výstavbě města zajistit, aby občané nepociťovali žádné nepříjemnosti, a uvedl, že je nutné zvýšit výrobu elektřiny a maximálně využít přírodní energii, aby se zdokonalila městská distribuční síť, dokončit perfektní systém vytápění, zásobování vodou na mezinárodní úrovni a řádné zavedení systému čištění průmyslových odpadních vod a splaškových vod, neboť město má husté uspořádání obytných čtvrtí a průmyslových zařízení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotkl: „Jak stále zdůrazňuji, provinční výbory strany by měly věnovat zvláštní pozornost práci na zintenzivnění provinčních konstrukčních orgánů a stavebních sil a vyvíjet pro ně neustálé úsilí, a tak rozhodně zvyšovat úroveň budování ve stavebních projektech místních oblastí.“ Požádal o revizi generálního plánu města Sinuidžu a dlouhodobých cílů pro výstavbu města ve spolupráci s výkonnými konstrukčními orgány země, aby byly realistické a byly předloženy během několika měsíců. Řekl, že Ústřední výbor strany projedná a rozhodne o plánu po dokončení příslušných postupů a výstavba pohraničního města se bude provádět každoročně a postupně po fázích po stanovení cílů pětiletého plánu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že práce na přestavbě města Sinuidžu, pro kterou velký vůdce a velký generál poskytli pokyny v desítkách případů, je velmi důležitým úkolem k uskutečnění jejich pokynů, a zdůraznil potřebu dosáhnout dobrých výsledků během několika příštích let.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp