Skip to content

Soudruh Kim Čong Un znovu vedl výstavbu přímořské turistické oblasti Kalma ve Wonsanu

 

Pchjongjang, 1. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un znovu vedl na místě stavbu pobřežní turistické oblasti Kalma ve Wonsanu. Doprovázel ho soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruzi Čo Jong Won a Kim Jong Su, zástupci vedoucího oddělení ÚV KSP; soudruh Kim Čchang Son, vedoucí oddělení Komise pro státní záležitosti a soudruh Ma Won Čchun, vedoucí správy Komise pro státní záležitosti.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl z ptačí perspektivy ulici oblasti a okolí s cílem poznat, jak projekt pokračuje. Řekl, že nedávno důkladně studoval rozvržení ulice a zjistil, že celá ulice není umělecky dokonalá; je zdůrazněna pouze tvarová umělecká kvalita každé budovy; umělecká vzájemnost, kompatibilita a propojenost mezi budovami není flexibilní a vysoké a nízké budovy nejsou harmonicky kombinovány. Teprve tehdy, když jsou harmonicky uspořádány budovy mnoha různých forem a stupňů a je zajištěna jejich umělecká vzájemnost, může město mít svou zvláštní povahu a kouzlo jako město pobřežního parku, uvedl.

Instruoval funkcionáře, aby uvažovali o výstavbě více hotelů a hostinců s více než 30 podlažími, jak řekl v srpnu, a aby připravili kancelářské budovy, které budou sloužit organizacím strany a pracujícího lidu, řídícímu výboru, bezpečnostním orgánům, úřadům soudů a prokuratury atd. jako výškové budovy poblíž pobřežní oblasti, aby se mohly stát součástí ulice. Poskytl také funkcionářům podrobné pokyny, aby v rozlehlé oblasti mezi pobřežím a letištěm byla umístěna elektronická herna, multifunkční stadion a kino a aby byl naplánován rozsáhlý aquapark a zábavní park.

Stanovil úkol vybudovat rozsáhlé parkoviště v oblasti, rekonstruovat stanici Kalma a hlouběji prostudovat otázku řešení hromadné dopravy v oblasti. Jak zdůraznil i v minulosti, je třeba věnovat velkou pozornost práci na zalesnění a ekologizaci, a dodal, že je nutné navrhnout práci na zalesnění zvláštním způsobem v souladu s povahou pobřežní ulice a mělo by být vyloženo úsilí na zalesňování.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že vida výstavbu Mjongsasipri (10 ri /4 km/ krásného písku), která se mění k nepoznání s každým dnem, zdá se mu, že se brzy změní v Inpchasimri (10 ri přeplněných lidmi). Je upřímně potěšen, když si představí usměvavé tváře lidí, kteří tráví svůj čas kulturně a šťastně odpočinkem na vzácném překrásném pobřeží Východního moře, těžko srovnatelném s jakýmkoli místem na světě.

Země stále trpí obtížemi, ale naše strana vytváří civilizaci nové éry, správným vedením projektuje nový svět, má neochvějnou vůli a solidaritu celé armády a lidu, kteří následují stranu do ohně i vody. Díky tomu vzniká v této zemi mnoho monumentálních staveb, které nám může závidět celý svět, a bude vytvářeno nové bohatství a štěstí lidu, nejen pobřežní turistická oblast, pod vedením naší strany, která považuje za svůj hlavní úkol pracovat pro blaho lidu, řekl s důvěrou.

Nepřátelské síly pošetile dychtí po zlomyslných sankcích, aby zablokovaly prosazování blahobytu lidu a rozvoj a aby nás vedly ke změnám a podmanily si nás, ale na vlastní oči časem zřetelně uvidí, jak naše země vybudovala stonásobnou sílu navzdory těžkostem jako mocný národ svou vlastní silou, technologií a úsilím, řekl. Pokračoval, že znovu zdůrazňuje, že dosahování pokračujících úspěchů v takových obrovských projektech budování, jako je výstavba pobřežní turistické oblasti Wonsan-Kalma v takové obtížné a napjaté situaci, jako je dnes, bude cíleným úderem nepřátelským silám a je přesně rozhodující bitvou o zachování autority strany a užitečnou prací pro vytvoření a uskutečnění štěstí lidu. Dodal, že by to měl mít každý na mysli a projevit lidové hrdinství a nezdolného bojového ducha k novému prokázání před celým světem stylu práce éry Strany práce, rozvojového potenciálu naší země a rychlosti rozvoje našeho vlastního stylu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že je přesvědčen, že lidové kulturní rekreační středisko, lidový přímořský park, který bude svět závidět, bude vybudován, aby opět ohromil svět, u příležitosti 10. října příštího roku díky obrovskému úsilí mas budovatelů, které jsou intenzivně věrni výzvě strany. Vyzval k odvážnému závazku co nejdříve přiblížit den, kdy se v Mjongsasipri objeví smích a píseň štěstí.


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp