Skip to content

Soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci okresu Samčijon

 

Pchjongjang, 30. října čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci okresu Samčijon. Doprovázeli ho soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruzi Čo Jong Won a Kim Jong Su, zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP; soudruh Kim Čchang Son, vedoucí oddělení Komise pro státní záležitosti a soudruh Ma Won Čchun, vedoucí správy Komise pro státní záležitosti.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se seznámil s výstavbou okresního města Samčijon. Při pohledu na obytné domy, prostory pro služby a nově vybudované veřejné objekty v oblasti města s velkým uznáním řekl, že když přišel v srpnu, probíhala výstavba skeletů, a během pouhých dvou měsíců většina staveb vstoupila do fáze dokončení. Byl velmi potěšen, že okres Samčijon obnovil svůj nádherný vzhled jako příkladné kulturní město v horské oblasti v souladu s přáním strany.

Vešel do dokončeného obytného domu, kde při prohlídce obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a dalších částí domu řekl, že stavba byla provedena bezchybně.

Všichni velící důstojníci, vojenští budovatelé a členové úderné brigády, kteří se podíleli na výstavbě okresu Samčijon, úspěšně realizovali stavební úkoly pro tento rok včetně stavebních projektů v oblasti kolem jezera Čchon na hoře Pektu, veřejných a průmyslových budov, bytových domů a silničních projektů okresního města, řekl s velkým ocenením.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se seznámil s dosud provedenou výstavbou v okrese Samčijon, zajištěním materiálu, pracovní síly a přepravy, a vyslechl zprávu o problémech, které vznikly v průběhu výstavby. Podotýkaje, že vláda a velení výstavby okresu Samčijon plánuje uskutečnit všechny projekty v okrese ve čtyřech fázích do roku 2021, řekl, že se to liší od záměru strany. Dodal, že strana plánuje a doufá, že stavba bude rozdělena do tří fází a bude dokončena v rámci pětileté strategie rozvoje národního hospodářství. Stanovil bojový úkol znovu připravit plán dokončení generálního stavebního plánu pro okres Samčijon do roku 2020, kdy bude oslavováno 75. výročí založení Korejské strany práce, a bezpodmínečně jej provést.

Příští rok má klíčový význam pro dokončení výstavby okresu Samčijon do roku 2020, uvedl a vyzval k perfektnímu dokončení výstavby města do příštího roku a stanovení vědeckých a přesných cílů pro všechny procesy, postupy, fáze a roky pro zrychlení dalších projektů a pro soustředění veškerého úsilí státu, aby se pokročilo v práci. Řekl, že plán výstavby pro příští rok, který je druhou fází výstavby okresu Samčijon, by měl být jasně specifikován a všechny přípravné práce by měly být pečlivě vedeny od přiřazování projektů stavebním jednotkám k detailnímu zpřístupnění stavebních materiálů, fondů, pracovní síly a provádění dopravních opatření potřebných k tomu, aby se stavba v příštím roce posunula dopředu, stejně jako tomu bylo v letošním roce.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že jak stále zdůrazňuje, mělo by být zabráněno stavět do popředí jen rychlost, posedlí netrpělivostí bezpodmínečně dokončit něco v určitém času, a dodal, že stejně jako ostatní práce, pokud stavba bude provedena jako nádherná vzhledem, ale chudá obsahem, budou dlouho obviňováni lidem a budoucími generacemi. Řekl, že každé rýpnutí do země a omítnutí dokonce jednoho metru čtverečního by měly být provedeny se stejným svědomím jako skutečný majitel domu, a zdůraznil potřebu stavět všechny budovy jako monumentální stavby trvalého významu v éře Strany práce důkladným zajištěním kvality na nejvyšší úrovni.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce také nastolil úkoly pro pro nádherné vybudování Samčijonské okresní lidové nemocnice, Samčijonské okresní vědecko-technické knihovny a dalších hotelů a udělal krok k organizaci dalších potřebných stavebních sil.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce navštívil staveniště Samčijonského závodu borůvkových nápojů, kde se budou vyrábět různé borůvkové nápoje a výrobky včetně borůvkového sladkého želé, borůvkové šťávy a borůvkového vína. Řka, že v krátkém časovém horizontu došlo k velkému pokroku, stanovil úkol dokončit továrnu do konce tohoto roku.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce znovu poskytl polní pokyny Samčijonské továrně na bramborovou mouku. Byl velmi potěšen horami brambor, které zavalily sklady, a vysoce ocenil okres Samčijon za to, že dosáhl vysokého výnosu v pěstování brambor, a to navzdory letošním mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám. Řekl, že v souladu s masivní produkcí bramborové mouky by měl být lid široce informován o jejích výhodách a účinnosti a měly by mu být široce vštípeny způsoby přípravy jídel z bramborové mouky, aby mohla aktivně být zavedena do jeho výživy. Nenuceně se posadil na hromadu brambor a nechal se vyfotografovat s odpovědnými funkcionáři provincie, okresu a továrny.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp