Skip to content

Pravda o smrti zločince Warmbiera

Pchjongjang, 27. října čučche 107 (2018) (KCNA) – Ředitel Pchjongjangské nemocnice přátelství poskytl následující odpověď na otázku, kterou položila Korejská ústřední tisková agentura (KCNA) v sobotu 27. října, pokud jde o nedávné obvinění z USA, které zkresluje pravdu o příčině smrti amerického studenta Warmbiera.

Americký student Warmbier zemřel po návratu do USA po propuštění ze zdravotních důvodů v červnu 2017. Procházel nápravou prostřednictvím práce, ke které byl odsouzen za obvinění z nepřátelského jednání proti KLDR, spáchaného v lednu 2016.

Nicméně, několik amerických lékařů, údajně zapojených do zdravotní prohlídky a léčby Warmbiera, předložilo “lékařská pozorování” federálnímu okresnímu soudu ve Washingtonu D.C. 10. října v tom smyslu, že “zemřel v důsledku mučení”, tvrdíce, že “dospěli k závěru, že jeho zuby byly vytrhané a jeho dásně byly poškozeny fyzickou silou zvenčí.”

Ještě horší je, že Haleyová, stálá zástupkyně USA v OSN, údajně učinila takové nezodpovědné poznámky jako “v severní Koreji byl Warmbier umučen, a to bylo odporné”.

Jako ředitel nemocnice, který se přímo zabývala léčbou Warmbiera, nemohu potlačit své rozhořčení nad americkým úplným zkreslením pravdy o jeho smrti.

Jak Warmbier sám přiznal na tiskové konferenci, poskytli jsme mu lékařskou péči s upřímností z humanitárního hlediska až do jeho návratu do USA, i když byl zločincem, který se dopustil nepřátelského jednání proti KLDR.

Američtí lékaři, kteří přijeli do KLDR, aby pomohli Warmbierově repatriaci, uznali, že jeho zdravotní ukazatele byly všechny normální a předložili naší nemocnici písemné ujištění, že sdílejí diagnostický výsledek lékařů naší nemocnice. Tento dokument je stále v našich rukou.

Podle článku z amerických novin “USA Today” z 21. června 2017 neurochirurg z University of Cincinnati připustil, že lékařská prohlídka Warmbiera nenalezla žádné stopy fyzického hrubého zacházení, jako je zlomenina kostí nebo vnitřní zranění, a že byl předán domů v dobře živeném stavu.

Také podle amerických novin NBC z 27. září 2017 lékařský vyšetřovatel z Ohio, USA, ve své zprávě svědčil o tom, že ohledali Warmbierovo tělo, aby našli stopy mučení, ale nedokázali to, a soudní zubní lékaři nedokázali najít jakýkoliv důkaz poškození Warmbierových zubů.

Nyní je otázkou: jaký je pozdější motiv těch amerických lékařů, kteří se v tomto okamžiku snaží vytvořit jiný příběh, pokud jde o příčinu Warmbierovy smrti.

Lékařské zhodnocení doktorů by mělo být objektivní a přesné a nemělo by být ovlivňováno žádným sobeckým účelem nebo politickým zájmem.

Každý, kdo si upřímně cení pravdy, by měl místo toho požadovat vyšetření příčiny Warmbierovy náhlé smrti brzy po jeho příletu do USA, když jeho všechny zdravotní ukazatele byly v době jeho propuštění normální.

KLDR léčí jako vždy ty, kteří podstupují převýchovu, v souladu s příslušnými mezinárodními právními předpisy a mezinárodními normami.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Rozhovor se zatčeným Američanem

Americký student odsouzen v KLDR k 15 letům nucených prací

Odsouzený občan USA Warmbier propuštěn

KLDR odmítá pomlouvačnou kampaň ohledně úmrtí zločince Warmbiera