Skip to content

Výročie zvolenia súdruha Kim Čong Ila za generálneho tajomníka Kórejskej strany práce

8. októbra čučche 86 (1997) bol veľký generál súdruh Kim Čong Il zvolený za generálneho tajomníka Kórejskej strany práce.

Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii navštívil mnohé závody a vojenské jednotky v krajine, ktorým poskytol terénne pokyny, čím upevnil jednomyseľnú jednotu a bojovného ducha kórejského ľudu.

Veľký generál dokázal v najnáročnejších podmienkach zachovať i posilniť socialistický systém a triednu uvedomelosť ľudu na princípoch politiky songun. Urobil veľké kroky k znovuzjednoteniu vlasti a obrane nezávislosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Od 11. apríla čučche 101 (2012) je súdruh Kim Čong Il večným generálnym tajomníkom Kórejskej strany práce.

Alexander Velitš
podpredseda ÚV Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan